Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye, a Felvidéki Magyar Értéktár kezelője
2021. november 29.

Szlemenics Pál sírja

Szlemenics Pál sírja

Szlemenics Pál, jogtudományi író Kecskeméten született 1783 január 22-én. A középiskolai tanulmányokat szülővárosában s Pesten, a filozofiát s teologiát Vácon, mint ottani püspöki megyei növendékpap, a jogtudományokat pedig a pesti királyi egyetemen Kelemen és Markovics tanárok alatt 1804. végezte s e közben Révai Miklósnak a magyar nyelvről tartott hires előadásait is szomjas lélekkel hallgatta. Azután Esterházy Ferenc gróf házában Bécsben nevelő és titoknok volt; 1809-ben pedig a pozsonyi királyi akadémiában a hazai polgári és fenyítő törvények rendes tanárává neveztetett s már ez előkelő tanszéket töltötte be, midőn 1810. ügyvédi oklevelet nyert s 1811. a törvények doktorává lett. A magyar tud. akadémia azonnal kezdetben 1830 nov. 17-én törvénytudományi osztályába rendes taggá választotta, melynek kebelében egyike volt a legmunkásabb tagoknak. A király 1838-ban nevelői és irói bokros érdemei tekintetéből nemesi levéllel tüntette ki s királyi tanácsossá is kinevezte.
Első nagy munkája az Elementa juris criminalis hungarici, első kiadásban 1817-ben, másodikban 1827., harmadik bővített s javított kiadásban 1833-ban, mindannyiszor Pozsonyban jelent meg. Azután következtek szintén latin nyelvü polemikus kisebb munkái Kövy ellen, Kelemen Imre kedvelt tanára védelmében: Discussio opusculi, cui nomen Ratio Jurisprudentiae hung. ad ductum Institutionum Kelemenianarum (Pozsony 1817) s egy másik hasonló (1820). 1819. két kötetben jelent meg: Elementa Juris hung. civilis privati s még latin nyelven 1829. Elementa juris hung. judiciarii civilis és végre 1841. Additamenta ad editionem tertiam Elementorum Juris jud. civilis, tam criminalis hungarici (mind Pozsonyban). Polgári törvényének magyar kiadása: Közönséges törvényszéki polgári magyar törvény (Pozsony 1823), a Marczibányi-jutalmat nyerte s 1844-ben második kiadást ért; fenyítő törvényének magyar nyelvü kiadását pedig Fenyítő törvényszéki magyar törvény (Buda 1836), valamint ennek újonnan kidolgozott kiadását is (Pest 1847) a magyar tud. akadémia eszközölte. 1845. Pozsonyban jelent meg tőle a Magyar törvények történetirata rövid vázlatban előadva s a Magyar polgári törvény még egy bővített, már harmadik kiadása négy kötetben.
Ezen önálló műveken kívűl nagy számu jeles és alapos törvénytudományi értekezése jelent meg a Tudományos Gyüjteményben, a Magyar Akadémiai Évkönyvekben s Tudománytárban s a Bajza Athenaeumában. Az Akadémiai Évkönyvekben jelent meg (VI. köt. 1845, VII. köt. 1846 s VIII. köt. 1860.) legutolsó nagy munkája, Törvényeink története országunk keletkezésétől az Árpádok kihaltáig; és ugyanaz a vegyes házakbeli királyok alatt, végre ugyanaz: az ausztriai házbóli királyaink alatt I. Ferdinándtól I. Ferenc haláláig. Van egy német munkája is fiatal korából: 1816. Bécsben adta ki Farkas János magyar nyelvgrammatikájának bővített s átdolgozott 9-ik kiadását magyarul tanuló németek számára.
Munkásságának biztos hátterét jelentette családja, ahol a Wilflingseder Mária-Annával kötött házasságából több gyermek született.
Meghalt 1856. december 26-án Pozsonyban. A m. tudom. Akadémiában 1858-ban Pauler Tivadar tartott fölötte emlékbeszédet.
Szlemenics Pál a ma már nem létező Hal tér 11. szám alatti házban lakott. Az épületen a következő szöveggel ellátott emléktábla volt látható:
„SZLEMENICS PÁL/ jogtudós s magyar akadémiai tag lakóháza 1809-1836./ A Toldy-kör kegyelete jeléül.”
Szlemenics Pál meglehetősen rossz állapotban lévő síremléke a temető I./ 1-es szektorában található.

Kategóriatemetők, sírkövek, sírhelyek
TelepülésPozsony [Bratislava]
Besorolásországos
Létezéslétező
Állapotfelújításra szorul
GPS48.148666, 17.122524
Pontos helyszín, címSzent András temető - Pray utca - Ondrejský cintorín - Ul. 29 augusta
Készítés időpontja1860 körül
Készíttető neveháládatos gyermekei és unokái
Létrehozóismeretlen
Készítés céljának ismert okakegyeleti célok
FeliratItt nyugszik / Nagyságos / Szlemenics Pál / Cs. kir. Tanácsos, törvénytudor / Cs. kir. jogtanár, s magyat tudós / társasági rendes tag / született 1783 Január 22. / elhunyt 1856. December 26. / A legjobb atyának háládatos / gyermekei és unokái.
Gondozását felügyeliismeretlen
Forrásinformációkhttp://www.kislexikon.hu/szlemenics.html * http://majt.elte.hu/Tanszekek/Majt/Magyar%20JogtorteNET/magyarazatok/szlemenicspal.htm * http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0017/7.html
Rövid URL
ID16334
Módosítás dátuma2017. február 27.
Szlemenics Pál sírja
Szlemenics Pál sírja
Szlemenics Pál sírja
Szlemenics Pál sírja
Szlemenics Pál sírja
Szlemenics Pál sírja

Hibát talált?

Üzenőfal