Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye, a Felvidéki Magyar Értéktár kezelője
2021. október 16.

Győrik Márton sírja

Győrik Márton sírja

Győrik Márton ág. ev. lyceumi tanár, szül. 1848. okt. 3. Gáloson (ma Ausztria része) Mosonmegyében. Közmegbecsülésben álló kovácsmester fia, akit a helyi népiskola után a szülők a magyaróvári algimnáziumba írattak. A felsőbb osztályokat és teológiai tanulmányait már a pozsonyi evangélikus líceumban fejezte be. Tanulmányai után leszolgálta az önkéntesi évét, azután két évig nevelő volt. 1877-ben lyceumi tanárnak választatott meg Pozsonyban. Időközben az 1878. mozgósítás alkalmával mint hadnagy a dél-dalmácziai hadoszlopnál szolgált.
Több mint négy évtizedes munkássága alatt a numizmatika nemzetközi hírű szakértőjévé vált. Őre volt a híres Schimkó-féle gyűjteménynek.
Tiszteletbeli elnöke volt a Pozsonyi Városszépítő Egyletnek, melynek ötven éves történetét könyvben foglalta össze.

Művei:
Schimkoianum, Pozsony, 1885–94. 11 füzet.
Dr. Schimko Frigyes Dániel, bécsi egyetemi tanár, a pozsonyi lyceum egykori tanítványa, 16.000 darabból álló nagyszerű éremgyűjteményét, melyet 40 évig gyűjtött, 1867-ben a pozsonyi ev. lyceumnak hagyta. E gyűjtemény őrévé 1882-ben Győrik választatott meg és annak rendezése s lajstromozása reá bizatván, három évi előtanulmány és rendezés után, azok jegyzékéből Pozsonyban 1885-től 1894-ig 11 füzetet Schimkoianum czímmel ki is adott (I. Hires személyek emlékérmei 1885; II. Magyarország érmei 1886; III. Görög érmek 1887; IV. Régiségek 1887; V., VI., Római érmek 1889–90; VII. Portugall, spanyol és franczia érmek 1891; VIII. Nagybritanniai, olasz és svájczi érmek 1892; IX. Belga, németalföldi, dán, svéd, norvég, orosz-lengyel érmek 1893; X. Osztrák érmek 1894; mind ezen füzetek a pozsonyi ág. ev. lyceum Értesítőjében jelentek meg előbb és onnan különnyomatban, összesen 61 ív; a XI. füzet 12 íven, mely a német érmeket, a Balkán félsziget államainak, továbbá Ázsia, Afrika, Amerika s Ausztrália érmeit és a miscellán érmeket foglalja magában 12 íven szintén ki van nyomtatva a 1895-ben jelenik meg. (Ism. Archaeol. Értesitő.)

A Pozsonyi Városszépitő Egylet ötven évi története. 1868-1918., Pozsony, 1918, Angermayer Károly Könyv- és Kőnyomtató Intézet kiadása és nyomása

Kategóriatemetők, sírkövek, sírhelyek
TelepülésPozsony [Bratislava]
Besoroláshelyi
Létezéslétező
Állapotfelújításra szorul
GPS48.147311, 17.098860
Pontos helyszín, címA kecskekapui evangélikus temető - bejárat a Báró Jeszenák János út felől - ma Šulekova ulica
Készítés időpontja1900 körül
Készíttető neveGyőrik család
LétrehozóFeigler, kőfaragó
Készítés céljának ismert okakegyeletadás
FeliratGyőrik Mártonné / szül. / fegyverneki és oláh-hodosi / Hodossy Mária / 1857 - 1894. / Győrik Márton / ny. lic. tanár, a "Szépítő Egylet" / díszelnöke / 1848 okt. 3. 1924 dec. 1. / Nyugodjanak békében!
Gondozását felügyeliismeretlen
Forrásinformációkhttps://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-irok-elete-es-munkai-szinnyei-jozsef-7891B/g-85677/gyorik-marton-87BA7/ *** http://hgkmovar.hu/mmel/?o=szc&c=k190
Rövid URL
ID30413
Módosítás dátuma2020. július 3.
pozsony-gyorik-marton-sirja (2)
pozsony-gyorik-marton-sirja (3)
pozsony-gyorik-marton-sirja (4)
pozsony-gyorik-marton-sirja (5)
pozsony-gyorik-marton-sirja (6)
pozsony-gyorik-marton-sirja (7)
pozsony-gyorik-marton-sirja (8)
pozsony-gyorik-marton-sirja (9)

Hibát talált?

Üzenőfal