Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye
2023. február 2.

Mikszáth Kálmán Emlékház

Mikszáth Kálmán Emlékház

Mikszáth Kálmán családja 1843-ban telepedett le Szklabonyán. Ebben a községben 1847. január 16-án született a híres magyar író Mikszáth Kálmán, olyan ismert művek szerzője, mint a Szent Péter esernyője, a Beszterce ostroma vagy a Fekete város. Az irodalmi munkásságának legnagyobb forrása a szülőföldje volt a maga utánozhatatlan hangulatával. A ház, ahol Mikszáth Kálmán született, már nem áll, 1968-ban lerombolták. Viszont a falu szélén, a temetővel szemben áll egy ház, amelybe az író szülei 1852-ben költöztek be és ahol a regényíró leélte gyerekkorát és iskolai éveit. Ebben az emlékházban található az „Itt élte át…” című állandó emlékkiállítás, amely bemutatja az író életét és munkásságát.*

„A Mikszáth-házban lennénk hát, ahol az író gyermek-és ifjúkorát töltötte. A faluszéli kis fehér házban, ahol –talán a temető közelsége miatt– oly „szomorú és kísérteties volt minden.” Ide hozta haza Mauks Ilonát egy időre, s ide jött vissza 1873-ban, amikor a fekete asszony, azaz a kolera édesanyját is elvitte. … Mauks Ilona visszaemlékezéseiben egy további adatot találunk. Eszerint maga Mikszáth mesélte neki, hogy születése előtt a házuk leégett, s ideiglenesen áthurcolkodtak az úgynevezett Révész-fundusra, s ott született a Jézus nevenapján, azaz január 16-án az író. A később épült családi házat, melyben Mikszáth gyermek-és ifjúkorát töltötte, mára jócskán átalakították, de végre legalább szépen rendbe tették, s méltó helyet kapott benne a nemrég kialakított Mikszáth-kiállítás.
Az épület kapcsán maga Mikszáth írta annak idején a Galandáné asszonyom című novellában ezeket a sorokat: „Aki valamikor a Bodokon járt, annak bizonyosan feltűnt a kis fehér ház, mely közvetlenül a temető mellett épült, s melynek összes ablakai a temetőre néztek. Anyám építette azt oda. Valakije ott volt, akihez közel szeretett volna lenni mindig.” … A temetővel szemközti házba, a hajdani kúriába 1852-ben költöztek Mikszáthék. 1872-ig élt itt az író kisebb-nagyobb megszakításokkal. Természetesen a mai Mikszáth-ház nem így nézett ki hajdan. Az udvari részen még nem állt az ötoszlopos tornác, az utcai frontján pedig nem két, hanem három ablak látszott. A tetőt akkor zsúppal fedték. A porta különben elég tágas volt; a ház végétől egészen a patakig húzódott.
Az épület előtt sorompós kiskert volt, benne édesanyja kedves virágai: muskátlik, rezedák, rozmaringok. A családi házban 1978-ban megnyitották a Mikszáth-emlékkiállítást, az azonban nem volt egészen méltó a kiemelkedő író szelleméhez. 1987-ben aztán újra átalakították a házat, de az is csak felületes munka volt. Mígnem a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumának felügyelete alá nem került az épület, s annak irányításával teljesen megújult a ház. Épp 2006. január 21-én nyitották meg, mielőtt azt Sipos Szilvia kurátor irányításával szépen be is rendezték. Már nemcsak a régi termek látogathatók, de megnyílt a ház hátsó traktusa is. A rendezők megpróbálták megidézni a Mikszáth-korabeli hangulatot. Vannak itt régi néprajzi tárgyak: tulipántos láda, férfi és női viseletdarabok, korabeli fotók és mai felvételek a meglévő Mikszáth-emlékekről. A tablókon nyomon követhetjük a nagy regényíró és novellista életútját. A temetőre néző szobákban régi polgári bútordarabok (íróasztal, könyvszekrény, utazóláda, pipatórium, tálalószekrény) láthatók, de ott van a falon Mikszáth és Mauks Ilona portréja, s megtekinthetők az író művei is.”**

A Mikszáth Kálmán Emlékház falán lévő emléktábláról a következőket olvashatjuk Praznovszky Mihály: Hogyan lett Szklabonyából Mikszáthfalva című írásában:
„A tábla felállításának ötlete újra csak a Magyar Nőktől ered. Még 1909 tavaszán dolgozták ki egészen pontosan az ünnep rendjét. Megfogalmazták a tábla szövegét érthetetlen, hogy a táblát már akkor sem a szülőházra tervezték, hanem a másikra, a temetővel szembenire! Elkészítették a díszesen hímzett oltárterítőket. A helyi tanítóval és plébánossal karöltve összeállították a műsort. Külön hangsúlyozták, hogy a gyermekek műsora magyarul hangzik el s a végén játékokat osztanak ki közöttük. A falu szegény öregjei pedig rendkívüli segélyt kapnak, hogy ők se felejtsék majd el ezt a szép napot.

Az emléktábla avatására már csak az író halála után került sor. Akkor is csak halasztott időpontban, hiszen eredetileg augusztus 14-ére tervezték, de csak szeptember 8-án tudták megtartani. Árnyékot vetett az ünnepre, hogy azon Mikszáth közvetlen hozzátartozói és a Magyar Nők elnöksége közül senki nem vett részt. Az ünnepségen jelen volt Nagy Mihály alispán és Simon János levéltáros s még néhány ismert személy: Jeszenszky Kálmán plébános, Siklaky István nyugalmazott jegyző (Mikszáth ifjúkori barátja) és a Veres család több tagja.

Bevezetőül felolvasták a dísztáviratokat, amelyeket az ünnepség tagjai kaptak a Magyar Nőktől, Rudnay Józsefnétől és a kis Hepp Marcsától, aki így írt: “Hódolatteljes üdvözletet küld Mikszáth Kálmán egyik legmélyebb tisztelője:” Istentisztelettel kezdődött az ünnep, majd az iskolában folytatódott. Lackó Lajos plébános méltatta Mikszáthot és a nap jelentőségét, majd Kopcsa Lajos helybeli tanító foglalta össze Mikszáth munkásságát. Ifj. Veres Pálné elénekelte csengő hangján Petőfi versét a “Mi füstölög ott a síkon távolban-t”. “Csalló Margit szép felolvasást tartott Mikszáth műveiből. Vas Józsefné alkalmi költeményt szavalt hatásosan”. Mideközben a helybeli gyerekek is szavaltak, énekeltek.

Kihangzottak Pósa Lajos, Lampérth Géza, Jakab Ödön, Lévay József, Kozma Andor, Szabolcska Mihály Mikszáth-emlékversei, miközben a közönség magyar népdalokat, palóc nótákat hallhatott. De az váltott ki igazán nagy sikert, hogy a kis szlovák gyerekek a műsort magyarul adták elő. Mindez Kopcsa István tanító érdeme “az ő kitartó buzgalmáról és hazafias ambíciójáról tesz bizonyságot a felmutatott eredmény”.

Az iskolai ünnepély után vonultak a temetői házhoz és avatták fel a táblát, amely mind a mai napig ott ékeskedik annak homlokzatán. Ezt követte a terítők átadása a templomban és a Mikszáth család sírjainak megkoszorúzása a temetőben.***

Kategóriaépület, építmény
TelepülésSzklabonya [Sklabiná]
Besoroláshelyi
Létezéslétező
Állapot
GPS48.156790, 19.358260
Pontos helyszín, címA temetővel szemben a főúton.
Készítés időpontja1852
Készíttető neveMixádt János (az író édesapja) készíttette a házat. A ma is látható kiállítást 2006. január 21-én nyitották meg, a Szlovákiai Magyar Kultúra Minisztériuma irányításával.
Létrehozóismeretlen
Készítés céljának ismert okalakóház / Mikszáth Kálmán-emlékkiállítás
Felirat„TU PREŽIL V DOME SVOJICH RODIČOV / MIKSZÁTH KÁLMÁN / SVOJE DETSKÉ – MLADÉ ROKY / 1852-1872” // „ITT ÉLTE ÁT – SZÜLEI HÁZÁBAN / MIKSZÁTH KÁLMÁN / GYERMEK –ÉS IFJÚKORÁT / 1852-1872.”
Gondozását felügyeliSzlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma
Forrásinformációk* Mikszáth Kálmán Emlékház bemutatkozása az internetes oldalán - https://www.facebook.com/Miksz%C3%A1th-K%C3%A1lm%C3%A1n-Eml%C3%A9kh%C3%A1z-Pam%C3%A4tn%C3%BD-dom-K%C3%A1lm%C3%A1na-Miksz%C3%A1tha-617739948301724/about/ ** Csáky Károly: Mikszáth Kálmánnal szülőföldjén (2), Irodalmi Szemle 1958-2014, 2008/2 MÚLT ÉS EMLÉKEZET, 2008. - https://library.hungaricana.hu/hu/view/IrodalmiSzemle_2008/?pg=194&layout=s *** Praznovszky Mihály: Hogyan lett Szklabonyából Mikszáthfalva? internetes változat http://www.nograd.net/irodalom/mikszath/irod/26.html - Varga Emese, Ipolynyék, 2016.
Rövid URL
ID15777
Módosítás dátuma2016. december 28.
Mikszáth Kálmán Emlékház
Mikszáth Kálmán Emlékház
Mikszáth Kálmán Emlékház
Mikszáth Kálmán Emlékház
Mikszáth Kálmán Emlékház
Mikszáth Kálmán Emlékház

Hibát talált?

Üzenőfal