Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye, a Felvidéki Magyar Értéktár kezelője
2022. augusztus 12.

Emlékhelyek a Felvidéken

3592 találatok száma

A Szent Rozália park régi sírjai Gútán (temetők, sírkövek, sírhelyek) (Gúta [Kolárovo])

Részletek

A parkot a barokk kápolna körül Gúta legősibb temetőjének felszámolásával hozták létre a múlt század 80-as éveiben. Ide temetkeztek a gútaiak egészen 1965-ig. A park kialakításakor figyelmet szenteltek annak, hogy...
Bővebben
Besoroláshelyi
Kategóriatemetők, sírkövek, sírhelyek
Létezéslétező
Állapot
TelepülésGúta [Kolárovo]
Forrás, adományozótájékoztató tábla a Szent Rozália parkban * http://old.kolarovo.sk/mainhu.php?lang=hu&id=tortenelem
ID18592
Módosítás dátuma2018. február 6.

A Szentfundus – a „szerdahelyi vár” – az „öreg temető” (temetők, sírkövek, sírhelyek, történelmi) (Dunaszerdahely [Dunajská Streda])

Részletek

Az egykori (Duna)Szerdahelyen a korai pogány szokásokat váltva, de Szent László király korától már bizonyosan, a templom köré temetkeztek az ősök. A település legősibb keresztény temetője volt ez a Szent...
Bővebben
Besoroláshelyi
Kategóriatemetők, sírkövek, sírhelyek / történelmi
Létezéseltűnt
TelepülésDunaszerdahely [Dunajská Streda]
Forrás, adományozóNagy Attila: Dunaszerdahely emlékhelyei. Dunaszerdahely. Historium 2013.
ID4393
Módosítás dátuma2014. július 28.

A Szentháromság tiszteletére felszentelt római katolikus templom (épület, építmény) (Hegysúr [Hrubý Šúr])

Részletek

A falut nem kerülték el sem a háborúk, sem a természeti katasztrófák, sem a kolera. A 19. század felében kolerajárvány pusztított a lakosok körében. Amikor a járvány megszűnt, 1848-ban a község...
Bővebben
Besoroláshelyi
Kategóriaépület, építmény
Létezéslétező
Állapotjó, karbantartott
TelepülésHegysúr [Hrubý Šúr]
Forrás, adományozóHegysúr történelme és jelene, kiadta Hegysúr község, mint a 2002-es év 1. kiadványát, készítették: id. Putz Tibor, Mgr. Orbanová Irena, ThLic. Šuplatová Alžbeta, Ing. Kiss Štefan
ID11142
Módosítás dátuma2016. február 16.

A Szentháromság tiszteletére szentelt római katolikus templom és annak kertje (épület, építmény) (Dunamocs, Mocs [Moča])

Részletek

A Szentháromság tiszteletére szentelt római katolikus templom 1764-ben épült barokk stílusban. A templom falán látható vörösmészkő emléktábla Vaszary Kolos hercegprímás általi 1898-as átépítésének állít emléket. A templom előtti kis temetőben...
Bővebben
Besoroláshelyi
Kategóriaépület, építmény
Létezéslétező
Állapot
TelepülésDunamocs, Mocs [Moča]
Forrás, adományozóhttps://hu.wikipedia.org/wiki/Dunamocs
ID33967
Módosítás dátuma2021. január 15.

A Szentháromság-szobor (szobor, emlékmű, emléktábla) (Baka [Baka])

Részletek

A Fel- és Al-Baka között elhelyezett Szentháromság-szobor (a forrásokban mint „szent Háromság képe” említve) fenntartására a fel- és al-bakai közbirtokosok 1871. április 16-án kelt alapító levélben kötelezték magukat. Ígéretet tettek...
Bővebben
Besoroláshelyi
Kategóriaszobor, emlékmű, emléktábla
Létezéslétező
Állapot
TelepülésBaka [Baka]
Forrás, adományozóDarnai Zsolt: Farkass Mihály bakai évei (1845-1880), szakdolgozat, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 2003 • ThDr. Karaffa János – Darnai Zsolt: A bakai plébánia története, Glória Kiadó, Nádszeg, 2004
ID4848
Módosítás dátuma2014. augusztus 31.

A Szentmiklóssy család kriptája, Szentmiklóssy Antal és Demeter András kopjafája (Balogvölgy) (temetők, sírkövek, sírhelyek) (Uzapanyit [Uzovská Panica])

Részletek

Uza-Panyit a Primóczi Szentmiklóssy családé volt. A Szentmiklóssyak akkor kerültek itt birtokra, amikor Szentmiklóssy György megyei szolgabíró Uza Máriával kötött házasságot. A család ősei Liptó- és a szomszéd Szepesmegyében nyerték...
Bővebben
Besoroláshelyi
Kategóriatemetők, sírkövek, sírhelyek
Létezéslétező
Állapotjó, karbantartott
TelepülésUzapanyit [Uzovská Panica]
Forrás, adományozóForrás: Turul 1904 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye), 129 oldal., Bona Gábor: Az 1848/49-es szabadságharc tisztikara Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban c. munkája.
ID23815
Módosítás dátuma2019. február 20.

A Szép Lajos-kereszt vagy „Apponyi-tagi köröszt” (szakrális kisemlék) (Csallóközkürt, Kürt [Ohrady])

Részletek

A Szép Lajos plébános emlékére 1936-ban állított út menti kereszt. 1916-ban Szép Lajos csallóközkürti plébános (1901–1927) hitelszövetkezetet hoz létre a faluban, s mintagazdálkodása miatt 1916-ban megkapja a Ferenc József-rend keresztjét....
Bővebben
Besoroláshelyi
Kategóriaszakrális kisemlék
Létezéslétező
Állapot
TelepülésCsallóközkürt, Kürt [Ohrady]
Forrás, adományozóUnti Mária: Csallóköz földrajzi nevei, Dunaszerdahelyi járás; Nagy Attila helytörténész
ID4907
Módosítás dátuma2014. augusztus 31.

3592 találatok száma