Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye, a Felvidéki Magyar Értéktár kezelője
2019. október 15.

Emlékhelyek a Felvidéken

3392 találatok száma

Az I. világháború viski hőseinek emlékműve (szobor, emlékmű, emléktábla) (Ipolyvisk [Vyškovce nad Ipľom])

Részletek

A templom melletti parkban található az ötlépcsős, lánckerítéssel körülvett talpazaton álló, téglalap alakú, nyers kockakövekből épült emlékoszlop. Tetején egy kettős kereszttel ellátott hármashalom-alakzat látható. Az oszlop egyik oldalán nagyméretű fekete márványtáblán...
Bővebben
Besoroláshelyi
Kategóriaszobor, emlékmű, emléktábla
Létezéslétező
Állapotjó, karbantartott
TelepülésIpolyvisk [Vyškovce nad Ipľom]
ID5319
Módosítás dátuma2014. október 2.

Az I. világháborúban elesettek emlékműve (szobor, emlékmű, emléktábla) (Százd [Sazdice])

Részletek

A falu evangélikus templomának parkja előtt található az I. világháborús emlékmű. A terméskőből készült emlékmű felső részén két keresztbe helyezett kard látható ágak ölelésében. A felirat alatti domborművön egy sisakos...
Bővebben
Besoroláshelyi
Kategóriaszobor, emlékmű, emléktábla
Létezéslétező
Állapotjó, karbantartott
TelepülésSzázd [Sazdice]
ID8441
Módosítás dátuma2015. július 27.

Az Immaculata (Szűz Mária)-szobor (szakrális kisemlék, szobor, emlékmű, emléktábla) (Baka [Baka])

Részletek

Fel-Baka felső végén Farkass Mihály esperesplébános saját költségén állítatta fel. Elhelyezésének és felszentelésének körülményéről a bakai egyházi krónika hiányában részletes beszámolót már nem ismerünk, de a levéltárakban fellelhető iratokból érdekes...
Bővebben
Besoroláshelyi
Kategóriaszakrális kisemlék / szobor, emlékmű, emléktábla
Létezéslétező
Állapot
TelepülésBaka [Baka]
Forrás, adományozóDarnai Zsolt: Farkass Mihály bakai évei (1845-1880), szakdolgozat, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 2003 • ThDr. Karaffa János – Darnai Zsolt: A bakai plébánia története, Glória Kiadó, Nádszeg, 2004
ID4855
Módosítás dátuma2014. augusztus 31.

Az ipolybalogi régi temetői kereszt (szakrális kisemlék) (Ipolybalog [Balog nad Ipľom])

Részletek

A keresztekre vonatkozó legrégibb ipolybalogi adatot a Historia Domusban találtam. 1849-ben jegyezte fel például az alábbiakat a plébános: „Juli 22-én Balogon három keresztfa áldatott meg. 1. a temetőben. 2-ik Skerlecz...
Bővebben
Besoroláshelyi
Kategóriaszakrális kisemlék
Létezéslétező
Állapot
TelepülésIpolybalog [Balog nad Ipľom]
Forrás, adományozóCsáky Károly: Szakrális emlékeink nyomában II., Lilium Aurum, 2009. 68. oldal
ID6729
Módosítás dátuma2015. február 8.

Az ipolyviski Bartal-kereszt (szakrális kisemlék) (Ipolyvisk [Vyškovce nad Ipľom])

Részletek

Az egylépcsős, szürke gránitkőből emelt feszület díszes oszlopán ez a dedikáció olvasható: “Isten dicsőségére állíttatta Bartal  Pál 1922. évben”. Eredetileg feltételezhetően nem ez a szöveg állt az oszlopon, hisz felfedezhetők rajta...
Bővebben
Besoroláshelyi
Kategóriaszakrális kisemlék
Létezéslétező
Állapotjó, karbantartott
TelepülésIpolyvisk [Vyškovce nad Ipľom]
Forrás, adományozóCsáky Károly: Szakrális emlékeink nyomában V.
ID5311
Módosítás dátuma2014. október 2.

Az ipolyviski katolikus templom (épület, építmény) (Ipolyvisk [Vyškovce nad Ipľom])

Részletek

A viski templomról több forrásmunkában találunk adatokat. Fábián János egyháztörténész például így írt róla: “A viski templomot a jámbor hívek építtették, mikor, annak sehol semmi nyoma. Az 1779-iki egyházi látogatás...
Bővebben
Besoroláshelyi
Kategóriaépület, építmény
Létezéslétező
Állapotjó, karbantartott
TelepülésIpolyvisk [Vyškovce nad Ipľom]
Forrás, adományozóCsáky Károly: Szakrális emlékeink nyomában V.
ID5314
Módosítás dátuma2014. október 2.

Az Irgalmas nővérek temetkezési helye (temetők, sírkövek, sírhelyek) (Léva [Levice])

Részletek

1880-ban alakult meg Léván a lévai kisdedóvó és leányiskola, a zárdaiskola, melyben a Páli Szent Vincéről nevezett szatmári irgalmas nővérek végezték oktatató nevelő munkájukat egészen 1945-ig. 1946-ban a piaristák volt...
Bővebben
Besoroláshelyi
Kategóriatemetők, sírkövek, sírhelyek
Létezéslétező
Állapotjó, karbantartott
TelepülésLéva [Levice]
Forrás, adományozóDr. Alt Ernő: Miről szólnak a lévai harangok, Garamvölgye, 1992.
ID11902
Módosítás dátuma2016. március 18.

Az izsapi református templom (épület, építmény) (Izsap [Ižop])

Részletek

Izsap városrészben  történelmi források szerint 1297-ben állt a Szent Kelemen nevére szentelt templom. A templomot a reformáció kezdetén az új vallásra áttért lakosság használta. A falut a portyázó török csapatok a 16. század végén megsemmisítették....
Bővebben
Besoroláshelyi
Kategóriaépület, építmény
Létezéslétező
Állapot
TelepülésIzsap [Ižop]
Forrás, adományozóVarga László: Nagymegyer 1268-2008, Nagymegyer Város Önkormányzata, 2009
ID4235
Módosítás dátuma2014. május 27.

Az izsapi temető (temetők, sírkövek, sírhelyek) (Izsap [Ižop])

Részletek

A temető a település első 16. században épült kőtemploma körül alakult ki. A templomot a törökök  gyújtották fel, nyomai még a temetőben látható dombon ma is kivehetők. A temetőben 2013-ban 300...
Bővebben
Besoroláshelyi
Kategóriatemetők, sírkövek, sírhelyek
Létezéslétező
Állapot
TelepülésIzsap [Ižop]
Forrás, adományozóVarga László :Nagymegyer 1268-2008,Nagymegyer Város Önkormányzata,2009
ID4258
Módosítás dátuma2014. május 28.

3392 találatok száma