Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye, a Felvidéki Magyar Értéktár kezelője
2021. május 7.

Emlékhelyek a Felvidéken

85 találatok száma

Cédrusfa Jókán (más, történelmi) (Jóka [Jelka])

Részletek

Az 1703-1711-es Rákóczi-féle szabadságharcban a falu a fejedelem mellé állt. Ebben szerepet játszott a nagyszámú református gyülekezet. Bercsényi Miklós 1705. október 24-én tartózkodott a faluban. A kurucok emlékét a „kuruc...
Bővebben
Besoroláshelyi
Kategóriamás / történelmi
Létezéslétező
Állapot
TelepülésJóka [Jelka]
Forrás, adományozóa település honlapja
Rövid URL
ID8552
Módosítás dátuma2015. augusztus 9.

Cserkészvezetők emléktáblája Losoncon (szobor, emlékmű, emléktábla, történelmi) (Losonc [Lučenec])

Részletek

A bronz domborműves emléktábla a hajdani losonci Magyar Királyi Állami Főgimnázium, ill. Csehszlovák Reform Reálgimnázium épületének falára került, melynek jeles tanára Scherer Lajos (1874 Óverbász – 1957, Szeged) az iskola...
Bővebben
Besorolásországos
Kategóriaszobor, emlékmű, emléktábla / történelmi
Létezéslétező
Állapot
TelepülésLosonc [Lučenec]
Forrás, adományozóBöszörményi István: A cserkészet úttörőire emlékeztek, in: A HÉT 1994/ 49
Rövid URL
ID6593
Módosítás dátuma2014. december 20.

Debrődi János 1848/49-es honvéd sírja (temetők, sírkövek, sírhelyek, történelmi) (Losonc [Lučenec])

Részletek

1849. március 24-én Beniczky Lajos honvéd őrnagy alakulata megfutamította a többszörös túlerőben lévő császári katonaságot, a csata egyetlen magyar áldozatát a városi temetőben helyezték örök nyugalomra. 1877 március 24-én  a Kubinyi téren, a ref....
Bővebben
Besoroláshelyi
Kategóriatemetők, sírkövek, sírhelyek / történelmi
Létezéslétező
Állapotjó, karbantartott
TelepülésLosonc [Lučenec]
Forrás, adományozóBöszörményi István: Losonc, 1849… Helytörténeti kiadvány, Csemadok, 1999
Rövid URL
ID6580
Módosítás dátuma2014. december 19.

Egyházkarcsa és Kirányfiakarcsa 2. világháborús hősi halottjai (szobor, emlékmű, emléktábla, történelmi) (Egyházkarcsa [Kostolné Kračany])

Részletek

Egyházkarcsa és Kirányfiakarcsa 2. világháborús hősi halottjainak emlékműve az egyházkarcsai katolikus templom bejárata mellett található.
Besoroláshelyi
Kategóriaszobor, emlékmű, emléktábla / történelmi
Létezéslétező
Állapotjó, karbantartott
TelepülésEgyházkarcsa [Kostolné Kračany]
Rövid URL
ID5206
Módosítás dátuma2014. szeptember 30.

Esterházy emlékpark, emlékfa (történelmi) (Búcs [Búč])

Részletek

2005-ben volt felavatva Gróf Esterházy János első szlovákiai emlékműve, valamint az Esterházy emlékpark. Az emlékmű Gáspár Péter szobrász alkotása. Az emlékpark mögött működik a helyi könyvtár, amely szintén gr. Esterházy...
Bővebben
Besoroláshelyi
Kategóriatörténelmi
Létezéslétező
Állapotjó, karbantartott
TelepülésBúcs [Búč]
Rövid URL
ID5615
Módosítás dátuma2014. október 21.

Ezredévfák Martoson (más, történelmi) (Martos [Martovce])

Részletek

Martoson a népi hagyományok közül a húsvét előtti tavaszváró körtánc, a pilikézés híres. A Horváth-tó partján járta a falu fiatalsága – táncolva köszöntötte a természet újjászületését. A tó mellett 1896-ban,...
Bővebben
Besoroláshelyi
Kategóriamás / történelmi
Létezéslétező
Állapot
TelepülésMartos [Martovce]
Rövid URL
ID8171
Módosítás dátuma2015. július 15.

Farkass Mihály emléktáblája (szobor, emlékmű, emléktábla, történelmi) (Baka [Baka])

Részletek

2004-ben az önkormányzat (Csízik Erzsébet polgármester), az egyházközség (ThDr. Karaffa János) és a Csemadok Bakai Alapszervezete (Darnai Zsolt elnök) kezdeményezésére Farkass Mihály (1816-1904) egykori bakai esperesplébános halálának 100. évfordulója alkalmából...
Bővebben
Besoroláshelyi
Kategóriaszobor, emlékmű, emléktábla / történelmi
Létezéslétező
Állapot
TelepülésBaka [Baka]
Forrás, adományozóThDr. Karaffa János – Darnai Zsolt: A bakai plébánia története, Glória Kiadó, Nádszeg, 2004 • Darnai Zsolt: Régióismeret és irodalomtanítás a Csallóközben – Szombathely után, In Mi az oka, hogy Magyarországban az irodalomtanítás modernsége lábra nem tud kapni?, Az Irodalomtanítás Innovációjának Országos Műhelye által a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetében és a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumában 2012. november 23-24-én rendezett konferencia szerkesztett és bővített anyaga Szerkesztette: Bodrogi Ferenc Máté-Finta Gábor Savaria University Press, Szombathely, 2013, 99-106. • Darnai Zsolt: Farkass Mihály mint tanfelügyelő és iskolaalapító, In Spravodaj múzea - Múzeumi Híradó 2000-2004, Žitnoostrovné múzeum – Csallóközi Múzeum, Dunajská Streda – Dunaszerdahely, 2004, 59-80. Kapcsolódó rendezvények, ünnepségek: Farkass Mihályhoz kötődő évfordulók, falunap
Rövid URL
ID4865
Módosítás dátuma2014. augusztus 31.

Gaál Máté csallóközkürti községi bíró sírhelye (temetők, sírkövek, sírhelyek, történelmi) (Csallóközkürt, Kürt [Ohrady])

Részletek

A csallóközkürti temetőben található Gaál Máté csallóközkürti községi bíró 1913-as sírhelye
Besoroláshelyi
Kategóriatemetők, sírkövek, sírhelyek / történelmi
Létezéslétező
Állapot
TelepülésCsallóközkürt, Kürt [Ohrady]
Forrás, adományozóNagy Attila helytörténész
Rövid URL
ID4896
Módosítás dátuma2014. augusztus 31.

Halomdomb (történelmi) (Réte [Reca])

Részletek

A Halomdomb a kora vaskori Hallstatt – kultúrában jött létre (Kr. e. 8-5. században). A kor temetkezési szokása volt, hogy sírjaik fölé halmokat emeltek. Egy helyi legenda szerint a dombot...
Bővebben
Besoroláshelyi
Kategóriatörténelmi
Létezéslétező
Állapot
TelepülésRéte [Reca]
Forrás, adományozóCséplő Ferenc: Réte bástya és menedék, Helytörténet két egyházi könyv köré építve, 1995, Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 3.
Rövid URL
ID4916
Módosítás dátuma2014. szeptember 2.

85 találatok száma