Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye
2024. július 24.

Szűz Mária Mennybevételéről elnevezett római katolikus templom

Szűz Mária Mennybevételéről elnevezett római katolikus templom

A Szűz Mária Mennybevételéről elnevezett római katolikus templomát a Zichyek építtették 1660-ban, majd a 18. században átalakították. 1965-ben árvíz rongálta meg, mely után 1967-ben állították helyre. 1993-ban felújították.

Valamikor csak egyetlen templom, református templom volt bent a faluban, körülötte pedig temető – 1673-ban az ellenreformáció idején a Zichy család, Csicsó földesurai, leromboltatták a templomot és helyébe római katolikus templomot építtettek. (Mai klasszicista stílusú formájában a 18. században alakult ki, a homlokzatba tornyot építettek.) A körötte levő temetőt is felszámolták. Csicsón a szent búcsú augusztus 15-én van, mivel a Szűz Mária Mennybevétele római katolikus templomot Nagyboldog-asszonynak szentelték fel. Az első világháború idején két nagyharangját elvitték, csak a kis harang maradt. Közadakozásból később pótolták az egyik nagyharangot. Tornyán toronyóra mutatja az időt, üti az órákat. 2000-ben Kálnoky Alojz, Kálnoky Sándor a csicsói egyházközség volt kegyurának fiatalabbik fia az egykori Zichy kastéllyal együtt visszanyerte a család birtokait is. Kálnoky Alojz kegyúrhoz méltóan először a római katolikus templomot újíttatta fel, majd utána a kastélyt.
A magyar „búcsú” kifejezés arra utal, hogy az ember búcsút vesz a rá váró büntetéstől, Jézusnak az Egyház révén közvetített kegyelme által. A búcsú kapcsolódhat a templomok védőszentjének évente megtartott emlékünnepéhez is. Csicsón ez a nap augusztus 15, mivel a Szűz Mária Mennybevétele római katolikus templom Nagyboldogasszonynak van szentelve. Ezért Csicsón a búcsú vagy augusztus 15-én van, ha az vasárnapra esik, vagy augusztus 15-e utáni első vasárnap, legkésőbb augusztus 21-én.
Nepomuki Szent János barokk kőszobra – lábánál kisded, díszesen faragott talpazattal a római katolikus templom előkertjében, felállítva 1890-ben a zárda az óvodával és iskolával átadásakor. Emeltette Kálnoky Adél grófnő, gróf Waldstein János özvegye, Sabran-Ponteves hercegné.
Az első világháború áldozatainak rózsaszínű márvány emléktáblája – a templom kőkerítésének külső oldalán.
A templomban:
Szentély:
Főoltár „Szűz Mária mennybevétele” oltárképpel, két oldalán aranyozott kerubokkal.
Bal oldali mellékoltár Szűz Mária Szeplőtelen Szíve-Nagyboldogasszony színes szobrával.
Jobb oldali mellékoltár Jézus Isteni Szíve színes szobrával.
Az oldalkápolnában az oltár felett fakereszt, színezett korpusszal-Jézus testével, rajta áll a feltámadott Jézus zászlóval a kezében, az oltár alatt Jézus fekszik a koporsóban. Itt található a gyóntatófülke.
A volt oratóriumban Szent József és Loyolai Szent Ignác szobra van.
Az oldalkápolna bejáratánál, a főoltár melletti talapzatra színezett Piéta-szobor van helyezve.
Az előtér falfülkéjében Szent József szobra a kisdeddel látható.
A főhajóban levő szobrok, táblák:
Balról Lisieux-i kis Szent Teréz, jobbról Szent Antal kisdeddel szobra áll.
A templom oldalsó falain 14 festett dombormű ábrázolja Krisztus Jézus kínszenvedését, halálát és sírbatételét. Jobbról, a domborművek között egy hatalmas fából készült missziós kereszt függ felirattal: MENTSD MEG LELKEDET! MISSIO 1890 MEGÚJÍTVA 1903 1914 1924 1926 1935.
Itt található a fából készült aranyozott szószék kupolával, tetején a szentháromság jelével.
A kerek, lábon álló, vörös márványból készült keresztelőmedence és a vörös márvány szenteltvíztartó a 19. század elejéről valók.
A csicsói katolikus egyházközség kegyurainak három emléktáblája a templom belsejében van.
Az elsőn Zichy István gróf fiainak, Lajosnak (1805–1810), Ágostonnak (1807–1807), Vilmosnak (1811–1818), valamint nővérének Marianne-nak (1784–1817) sírkőfeliratai vannak.
A második tudtunkra adja nagyságos gróf Johann Waldstein-Wartenberg, szül. Bécsben 1809. augusztus 21-én, Zichy Theresia grófnővel 1844. február 17-én, ill. Kálnoky Adél grófnővel 1871. november 18-án kötött házasságát. Valamint címeit: cs. és kir. kamarás, a család elismert feje, a Ferenc József-nagykereszt birtokosa, a Szent István-rend lovagja, belügyminiszteri titkos tanácsos, a filozófia doktora stb.
A harmadik fém emléktábla Kálnoky Sándor gróf az egyház pártfogója és neje Marie-Theresie Schönburg-Hartenstein hercegnő emlékét örökíti meg.
A karzatban orgona van, tornyában két harang, kis- és nagyharang lakik. Működő toronyóra mutatja az időt és üti az órák számát.
Ezeken kívül még további értékes szentképek, feszületek, gyertyatartók stb. találhatók a templomban és a sekrestyében.

A CSICSÓI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ PLÉBÁNOSAINAK NÉVSORA
(Kolozsnémai leányegyház)
1675-2008
Hármossy Jakab 1675-1677
Olasz Pál 1677-1679
Mérey Mihály 1679-1689
Palásti Márton 1689-1690
Hédervári János 1690-1690
Szentmihályi János 1716-?
Palásti Márton ?-1724
Pongrácz Gáspár 1724-1726
Erdődy Pál 1726-1731
Stankovanszky György 1731-1739
Vadász János 1739-1751
Klastromi András 1751-1752
Kálmáni István 1752-1764
Andics Ferenc 1765-1773
Talabér Baltazár 1773-1806
Reiner János 1806-1821
Paunacz Mihály 1821-1853
Csáktornyay Antal 1853-1890
Gaál István 1891-1907
Mráz György 1907-1908
Dr. Szőke Kázmér 1907-1927
Király József 1928-1948
Beltovszky László 1948-1952
Záhradník István 1952-1956
Farkas Jenő 1956-1959
Gilányi László 1959-1959
Németh Romuáld János 1959-1965
Farkas László 1965-1967
Dr. Czuczor Menyhért Ferenc 1967-1976
Kátai Imre 1976-1989
Lengyel Sándor 1989-1990
Sztyahula László 1990-2005
Mózes Gyula 2005-

Kategóriaépület, építmény
TelepülésCsicsó [Číčov]
Besoroláshelyi
Létezéslétező
Állapotjó, karbantartott
GPS47.768591, 17.769075
Pontos helyszín, címa kultúrházzal szemben
Készítés időpontja1660
Készíttető neveZichy gróf
Létrehozóismeretlen
Készítés céljának ismert okaIsten szándékából
Felirat-
Gondozását felügyelikatolikus egyház
Rövid URL
ID5760
Módosítás dátuma2018. április 2.
Szűz Mária Mennybevételéről elnevezett római katolikus templom

Hibát talált?

Üzenőfal