Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye, a Felvidéki Magyar Értéktár kezelője
2021. október 18.

Szent László piarista kolostor, templom és gimnázium

Szent László piarista kolostor, templom és gimnázium

A templomból, főiskolából és gimnáziumból álló kolostor épületegyüttese, több szakaszban épült. A komplexum alapkövét 1701. június 9-én, Mattyasovszky László püspök idejében rakták le. Az első szakaszban a kolostor bal szárnyának kápolnája épült meg, majd az iskola a jobb szárnyon. A szerzetesek számának növekedésével a kápolna szűknek bizonyult, így a két szárny közt felépítették az első templomot. Amikor Nemcsényi Adolf rektor részére elegendő pénz állt rendelkezésre, a templomot elbonttatta és 1742-ben elkezdte a ma is látható kéttornyú templom építését. 1759-ben az egész épületegyüttes leégett. Mivel elegendő anyagi forrás állt rendelkezésre, kijavítása és kibővítése azonnal el is kezdődött. A templomot Fuchs Ferenc nyitrai püspök szentelte fel 1789-ben.

Az épületegyüttes uralja az Alsóváros látképét. 1701-1702-ben épült meg az épületegyüttes piarista kolostorként szolgáló, a szerzetesek számára kialakított része. A kolostor kétszintes, részben alagsorral ellátott. Az épület a főtér felől két fő és a két oldalsó bejáraton keresztül közelíthető meg. Szárnyai egy belső udvart fognak közre. A kora barokk Szt. László templom a kolostor közepén helyezkedik el. A templom homlokzatát 2 monumentális, égbetörő rézsisakkal ellátott oldaltorony szegélyezi. A déli torony három új haranggal van ellátva az 1928-as évből, viszont a legrégebbi harang az 1429-es évből származik.
A nyitrai piarista gimnázium (Szent László Király Gimnázium) 1698-tól 1919-ig működött. Fenntartója a piarista rend volt, de a fenntartáshoz a nyitrai püspökség, a Tanulmányi Alap és Nyitra városa is hozzájárult. 1992-től a piarista rend szlovákiai rendtartományának fenntartásában ismét egyházi gimnáziumként működik.
A piaristák Nyitrán 1698-ban kezdték meg a tanítást az esztergomi káptalan ottani házában. Eleinte csak alamizsnából éltek, majd 1699-ben Lehoczy Márton kapitánytól telket, Bottyán János ezredestől pedig misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt, így ettől az évtől sorban megnyílhattak a felsőbb osztályok is, 1701-től a grammatica’ és syntaxis, 1702-től az arithmetica, 1706-tól a poetica és 1707-től a rhetorica. 1721-ben iskolai színházterem épült. A változó állami tanrendi előírásoknak megfelelően 1777-től öt, 1806-tól hat osztályos, 1850-től nyolc osztályos gimnázium lett. 1844-ben a tanítási nyelv továbbra is a latin maradt, a magyar és a szlovák segédnyelv lett. 1853-ban volt az első érettségi vizsga. 1861-től az oktatás nyelve a magyar és a szlovák, 1868-tól magyar a tannyelv, a szlovák segédnyelv lett.
1864-ig csak piarista tanárai voltak, akkortól hét piarista tanár mellett hat nyitrai egyházmegyés pap is tanított, de az iskola piarista vezetése egészen 1919-ig megmaradt.
A tanulók létszáma 1741-ben 753, 1774-ben 1000 körül, 1862-ben 383, 1880-ban 395 (19), 1900-ban 492 (25), 1910-ben 460 (38). A mélypont a tanulók számát illetően az 1704-es év, az 1780-as évek vége, illetve 1851-1853 voltak amikor csak 200 körüli tanulószám volt. 1899-ben a gimnázium új épületbe költözött, majd fölvette a Szent László Király Gimnázium nevet. Az 1918/1919-es tanévben az intézményben 484 tanulót oktattak, és 21 személyes konviktusa volt.
Nyitrát 1918. december 6-án szállták meg a csehszlovák csapatok, és a tanítást szénhiány miatt szüneteltették. 1919 elejétől a gimnáziumban rendes tárgyként tanították a szlovák nyelvet, de a tanévet április 30-án vizsgák nélkül kellett befejezni. Májusban volt az utolsó magyar nyelvű szóbeli érettségi. 1919. szeptember 12-én az intézményt csehszlovák reálgimnáziumnak nyilvánították, és a piarista rendházat is kisajátították. A felvidéki születésű atyákat Podolinba küldték, a többieket kiutasították. A kollégiumot szeptember 15-én lefoglalták.
A gimnáziumnak több más mellett gazdag könyvtára, érem-, régiségtani és természettudományos gyűjteménye is volt.
1992-ben a szlovák piaristák visszakapták az államtól a rendház és az iskola épületét, és utóbbiban szlovák nyelvű gimnáziumot indítottak.

Jeles tanárai és diákjai:
Bulla Ede / Holló Imre / 1706-1714 Tagányi Béla / 1733 Cörver Elek / 1735 Horváth Mihály / 1735 Orosz Zsigmond (1717-1782) a kegyesrend tartományi főnöke. / 1738 Deményi László / 1741 Nemcsényi Adolf / 1749 Conradi Norbert / 1776-1782 Bielek László / 1800-1817 Kelle Lipót / 1810 Diénes Antal / 1852-1863 Kapronczay Ede házfőnök és gimnáziumi igazgató-tanár. / 1860 Chorényi József / 1862-1863 és 1865–1867 Varsányi Pongrác / 1865–1886 között itt oktatott Csősz Mihály Imre. / 1861-ben és 1879-ben itt oktatott Vágner József. / 1886-1887 Takáts Sándor

Itt tanultak többek között:

Agárdy Gyula piarista, karikatúra-rajzoló / Andrássy Antal Rozsnyó püspöke / Bajtay Antal, piarista, erdélyi püspök / Bangha Béla jezsuita / Bartakovics Béla egri érsek / Bartal György kereskedelmi miniszter / Bossányi Imre orvos / Cörver Elek piarista, természettudós / Cörver János piarista / Czuczor Gergely bencés szerzetes, költő / Császka György szepesi püspök / Laczkó Dezső geológus, paleontológus, piarista tanár, házfőnök, gimnáziumigazgató / Láng Adolf Ferenc természettudós / Lyka Károly magyar művészettörténész, kritikus, festő / Marczibányi Lőrinc főispán / Mihalovics Ede teológiai tanár / Chrenóczy-Nagy József orvos / Ocskay László / Ocskay Rezső főispán / Dezericzky Ince piarista, történész, teológus / Erdősi Imre piarista, honvéd tábori lelkész / Ernyey József gyógyszerész, múzeumi igazgató / Feketeházy János hídépítő mérnök / Frideczky Timót Nyitra vármegye főispánja / Grassalkovich Antal / Höllrigl József régész, művészettörténész / Kámánházy László váci püspök / Kelecsényi József régész / Kelecsényi Károly entomológus / Kiss István jogi doktor, joglíceumi tanár / Klimó György pécsi püspök / Kossovich Károly / Kubicza Pál Trencsén vármegye főispánja / Padányi Biró Márton veszprémi püspök. / Podhradczky József udvari kamarai számvevőtiszt, az MTA rendes tagja. / Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök / Rappensberger Vilmos főgimnáziumi igazgató. / Riszner Gyula nyitrazsámbokréti plébános. / Rudnay Sándor bíboros, esztergomi érsek / Samassa József egri érsek / Schuszter Konstantin kassai püspök / Spányik Glicér piarista, a Helytartótanács Tanulmányi bizottságának elnöke / Szinnyei József bibliográfus / Jozef Tiso (Tisza József), az első szlovák köztársaság elnöke / Takáts Sándor piarista tanár, művelődéstörténész / Tapolcsányi Gergely piarista, tartományfőnök / Tóth Vilmos belügyminiszter / Szerdahelyi Gábor besztercei püspök / Várkonyi Nándor (1896–1975) író, kultúrtörténész / Véber Antal (1855-1902) piarista házfőnök, gimnáziumi igazgató. / Véneny Lajos (1888-1975) növénynemesítő

Kategóriaépület, építmény
TelepülésNyitra [Nitra]
Besorolásországos
Létezéslétező
Állapot
GPS48.310430, 18.084195
Pontos helyszín, címPiarista utca 10. - Piaristická 10.
Készítés időpontja1789
Készíttető neveNemcsényi Adolf, rektor
Létrehozóismeretlen
Készítés céljának ismert okaegyházi tevékenység, oktatás
Felirat-
Gondozását felügyelikatolikus egyház
Forrásinformációkhttp://www.travelguide.sk/hun/turisztikai-erdekessegek/klastorny-komplex-piaristov-kostol-sv-ladislava_631_1.html * https://hu.wikipedia.org/wiki/Nyitrai_Piarista_Gimn%C3%A1zium
Rövid URL
ID13521
Módosítás dátuma2016. június 24.
Szent László piarista kolostor, templom és gimnázium
Szent László piarista kolostor, templom és gimnázium
Szent László piarista kolostor, templom és gimnázium
Szent László piarista kolostor, templom és gimnázium
Szent László piarista kolostor, templom és gimnázium
Szent László piarista kolostor, templom és gimnázium
Szent László piarista kolostor, templom és gimnázium
Szent László piarista kolostor, templom és gimnázium
Szent László piarista kolostor, templom és gimnázium
Szent László piarista kolostor, templom és gimnázium
Szent László piarista kolostor, templom és gimnázium
Szent László piarista kolostor, templom és gimnázium
Szent László piarista kolostor, templom és gimnázium

Hibát talált?

Üzenőfal