Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye, a Felvidéki Magyar Értéktár kezelője
2020. december 4.

Emlékhelyek a Felvidéken

1350 találatok száma

Pozsonypüspöki világháborús emlékműve (szobor, emlékmű, emléktábla) (Pozsonypüspöki [Podunajské Biskupice])

Részletek

Az I. világháború tombolásának 4 évében – a főtéren álló emlékmű jobb oldalán lévő márványtábla tanúsága szerint – 99 püspöki fiatal férfi esett el a harcokban. Ha belegondolunk, hogy az...
Bővebben
Besoroláshelyi
Kategóriaszobor, emlékmű, emléktábla
Létezéslétező
Állapot
TelepülésPozsonypüspöki [Podunajské Biskupice]
Forrás, adományozóhttp://www.szelepcsenyi.hu/index.php?page=/index.nml&subpage=/hu/puspoki/ptortenete.nml * L. Juhász ILona: Neveitek e márványlapon..., A háború jelei, (Adalékok a világháborús emlékjelek etnológiai szempontú értelmezéséhez), Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010
Rövid URL
ID10007
Módosítás dátuma2015. december 6.

Praznovszky József plébános sírja (temetők, sírkövek, sírhelyek) (Pőstyén [Piešťany])

Részletek

Praznovszky József (1842–1912), plébános sírját az öreg pöstyéni temetőben találhatjuk. Nevét a Vasárnapi Ujság 1902 augusztus 17. száma őrizte meg Erzsébet királyné (Sisi) pöstyéni szobrának felavatásának kapcsán: “A Szózat eléneklése...
Bővebben
Besoroláshelyi
Kategóriatemetők, sírkövek, sírhelyek
Létezéslétező
Állapot
TelepülésPőstyén [Piešťany]
Forrás, adományozóVASÁBNAPI ÚJSÁG. 33. SZÁM. 1902. BUDAPEST, AUGUSZTUS 17. 49. ÉVFOLYAM.
Rövid URL
ID21565
Módosítás dátuma2018. október 15.

Premontrei kolostor (épület, építmény) (Lelesz [Leles])

Részletek

A leleszi monostor, mint a hit és a kultúra központja, jelentős hatással volt a vidékre és befolyásolta a környék fejlődését. A történelem folyamán a szerzetesrend és a monostor épülete, nagyon...
Bővebben
Besorolásországos
Kategóriaépület, építmény
Létezéslétező
Állapot
TelepülésLelesz [Leles]
Forrás, adományozóLelesz község történelméből (krónika)
Rövid URL
ID6341
Módosítás dátuma2019. augusztus 2.

Premontrei Szentháromság templom (épület, építmény) (Kassa [Košice])

Részletek

A mai templom és rendház helyén a 15. században a Királyi Ház (Curia Regia) állt, 1460-ban és 1478-ban Hunyadi Mátyás, 1528-ban Szapolyai János király szállt meg benne. 1554-től a felső-magyarországi...
Bővebben
Besorolásországos
Kategóriaépület, építmény
Létezéslétező
Állapot
TelepülésKassa [Košice]
Forrás, adományozóhttp://temesvarijeno.blog.hu/2010/01/19/kassa_szentharomsag_plebaniatemplom
Rövid URL
ID12291
Módosítás dátuma2016. március 30.

Prépostlak (épület, építmény) (Pozsony [Bratislava])

Részletek

„A Káptalan-utca egy másik nevezetes háza a Prépostlak. Ez 1311-ben említtetik először. Ekkor Herkl városbíró a prépostsággal csereszerződést kötött. A prépost átengedett a városnak a városi fal emelésére egy a...
Bővebben
Besorolásországos
Kategóriaépület, építmény
Létezéslétező
Állapot
TelepülésPozsony [Bratislava]
Forrás, adományozóDr. Ortvay Tivadar: Pozsony város utcái és terei, A város története utca – és térnevekben, Pozsony, 1905, Wigand F. K. Könyvnyomdája, 213-217. oldal
Rövid URL
ID23457
Módosítás dátuma2019. február 10.

Presinszky Ferenc plébános sírja (temetők, sírkövek, sírhelyek) (Királyrév [Kráľov Brod])

Részletek

Presinszky Ferenc (Nagycétény, * 1908. március 23. – † 1970. december 6.) plébános. Veszprémben érettségizett, a teológiát Nagyszombatban végezte. 1934-ben szentelték pappá, előbb Zselízen szolgált káplánként. 1936-1937-ben Alsószerdahelyen szolgált. Ugyanekkor...
Bővebben
Besoroláshelyi
Kategóriatemetők, sírkövek, sírhelyek
Létezéslétező
Állapot
TelepülésKirályrév [Kráľov Brod]
Forrás, adományozóhttps://hu.wikipedia.org/wiki/Presinszky_Ferenc
Rövid URL
ID30570
Módosítás dátuma2020. július 19.

Prikkel kereszt (szakrális kisemlék) (Kőhídgyarmat [Kamenný Most])

Részletek

Prikkel János 1791-1808 között volt Kőhidgyarmat plébánosa. Itteni működése alatt egyházi alapítványt hozott létre Úny községgel. Ebből az alapítványból állíttatott az Öreghegy alján lévő kőkereszt.
Besoroláshelyi
Kategóriaszakrális kisemlék
Létezéslétező
Állapot
TelepülésKőhídgyarmat [Kamenný Most]
Forrás, adományozóJuhász Gyula: Kőhidgyarmat (KT Komárom, 2008)
Rövid URL
ID18098
Módosítás dátuma2018. január 16.

Pröhle Henrik evangélikus lelkész sírja (temetők, sírkövek, sírhelyek) (Pozsony [Bratislava])

Részletek

1870. január 30-án született Rábakövesden. Eleinte atyja oktatta, majd Rábabogyoszlón, Alsószelestén, Sopronban tanult, ahol a teológiát is végezte. Majd külföldre ment és 1892 októberében a hallei egyetemre iratkozott be. 1893...
Bővebben
Besoroláshelyi
Kategóriatemetők, sírkövek, sírhelyek
Létezéslétező
Állapot
TelepülésPozsony [Bratislava]
Forrás, adományozóhttp://digit.drk.hu/?m=lib&book=3&p=2292 (Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon) * /http://zope.lutheran.hu/honlapok/protestans/felvidek/pozsony/lelkeszek/prohle
Rövid URL
ID10554
Módosítás dátuma2016. január 23.

Psenkó József plébános sírja (temetők, sírkövek, sírhelyek) (Zsigárd [Žihárec])

Részletek

Csehszlovákia megalakulásának idején a papi teendőket a faluban Psenkó József plébános végezte. 1858. március 7-én született Újvárban, teológiai tanulmányait Esztergomban végezte, ahol 1881. június 29-én szentelték pappá. Szent Mihályfán és...
Bővebben
Besoroláshelyi
Kategóriatemetők, sírkövek, sírhelyek
Létezéslétező
Állapot
TelepülésZsigárd [Žihárec]
Forrás, adományozóMikleová Mónika, Novák Veronika, Pokreis Hildegarda, Szekeres Kovács Judit, Fejezetek Zsigárd történelméből, Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet, 2018, 144. oldal
Rövid URL
ID26524
Módosítás dátuma2019. szeptember 23.

1350 találatok száma