Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye
2024. május 30.

Gulyás Lajos református lelkész emlékére állított kopjafa

Gulyás Lajos református lelkész emlékére állított kopjafa

Gulyás Lajos (Kisújfalu, 1918. február 14. – Győr, 1957. december 31.) református lelkész. Az 1956-os forradalomban való részvétele miatt halálra ítélték és kivégezték, mint a magyarországi református lelkészi kar 1956 kapcsán egyetlen kivégzett lelkészét.
1918. február 4-én született Gulyás Lajos és Kovács Erzsébet második gyermekeként. Édesapjának 25 hold földje volt, a magyar időben a község bírája, és erős református családként részt vállaltak az egyház és a falu életében is. A helyi elemi iskolák befejezése után az érsekújvári reálgimnáziumban tanult, ahol 1937-ben érettségizett. Az érsekújvári érettségi után a losonci teológián kezdte el tanulmányait, majd annak bezárása után Pápán folytatta tovább a teológiát, ahonnan hitben, lélekben, tudományokban, hazafias érzésben megerősödve indul el a lelkipásztori pályán.
Szolgálatát Felsőgelléren kezdi, majd Balatonszepezden folytatja, 1948-tól Levél község lelkésze. Felesége Puskás Gabriella, tanítónőként dolgozik a helyi iskolában. Három leánygyermekük születik.
Korán bekapcsolódik a politikai életbe is. Természetéből és egyéniségéből adódóan – lelkipásztori szolgálata mellett – látva kora kihívásait – tele van tenniakarással, s igazságérzete nem engedi, hogy ne szóljon, ha kell. A Kisgazdapártnak országgyűlési képviselője. A nyilas uralom idején is volt bátorsága szót emelni, ezért börtönt szenvedett, de a Rákosi korszak alatt is többször meghurcolták.
1956. október 22–23-án Gulyás Lajos éppen Kisújfalun tartózkodott, amikor a rádióból értesült a magyarországi történésekről – övéinek ezt mondja: nekem ott a helyem, – azonnal csomagol és visszautazik Levélre.
1956. október 26-án Mosonmagyaróvárott diákokból, munkásokból és értelmiségiekből álló tömeg nemzeti színű zászlókkal az oroszok távozását és független Magyarországot követelve a helyi határőrlaktanya elé vonul. Déli 12 óra van. „Hazádnak rendületlenül légy híve, oh magyar”, – éneklik, amikor sortűz dördül el. Több mint száz halott és több mint 200 sebesült marad a földön. Gulyás Lajos délután két órakor értesül erről, kerékpárra ül, és Óvárra megy. Mire odaér, már hatalmas tömeg verődik össze, aki meg akarja rohamozni a laktanyát. Óva inti őket ettől, tartva a vérfürdő folytatásától, s bízva abban, hogy rendőrség képes lesz uralni a helyzetet. Nemsokára megérkeznek a győri katonák és nemzetőrök, akik elfoglalják a kaszárnyát. Amikor kivezetik az elfogott tiszteket, az őrizetet nem tudják teljesíteni a feldühödött tömeg miatt, így a tiszteket a tömeg meglincseli. Ebben a helyzetben, óriási kockázatot vállalva, de lelkészi hivatását gyakorolva, megpróbálja az embereket megállítani: Ne üsd! – kiáltozza – ne váljatok ti is gyilkosokká! Az egyik ávós tisztet a csodával határos módon sikerül megmenteni. Ez adta az alapját annak, hogy 1957-ben három teljesen ártatlan értelmiségit felbujtással vádolva halálra ítéljenek és kivégezzenek. 1957. december 21-én zárt tárgyaláson a fellebbviteli bíróság ugyan felmenti a gyilkosságra való felbujtás vádja alól, de a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalom vezetésének, s hazaárulásnak vádja alól azonban nem, ezért halálra ítélik. Kegyelmi kérvényét a köztársasági elnök is elutasítja. Az ítéletet a győri börtön udvarán 1957. szilveszterének hajnalán hajtják végre.
1989-ben Kisújfalun a falu lakossága és a református egyházközség a helyi temetőben kopjafát állított emlékére. 1990. március 29-én a Győri Megyei Bíróság az 1957-es ítéletet semmissé nyilvánította. Újratemetése 2005-ben volt, amikor szülőháza Kisújfalu Faluháza lett – az önkormányzat Gulyás Lajos emlékszobát rendezett be – „aki igaz ügyért halt meg egyházunk és nemzetünk hű fiaként”.

Kategóriaszobor, emlékmű, emléktábla
TelepülésKisújfalu [Nová Vieska]
Besoroláshelyi
Létezéslétező
Állapotjó, karbantartott
GPS47.870263, 18.456813
Pontos helyszín, címa temető bejáratánál, jobbra
Készítés időpontja1989
Készíttető nevea falu lakossága és a református egyházközség
Létrehozóismeretlen
Készítés céljának ismert okaemlékállítás
FeliratGULYÁS / LAJOS / 1918 - 1957
Gondozását felügyelia falu lakossága és a református egyházközség
ForrásinformációkKisújfalu, Honismereti Kiskönyvtár 285. szám, Kisújfalu Önkormányzatának megbízásából kiadja a KT Könyv- és Lapkiadó Kft., Komárom (Komárno), 2006
Rövid URL
ID11332
Módosítás dátuma2016. február 23.
Gulyás Lajos református lelkész emlékére állított kopjafa
Gulyás Lajos református lelkész emlékére állított kopjafa
Gulyás Lajos református lelkész emlékére állított kopjafa

Hibát talált?

Üzenőfal