Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye, a Felvidéki Magyar Értéktár kezelője
2021. szeptember 18.

Emlékhelyek a Felvidéken

4043 találatok száma

Szent Mihály arkangyal templom Léván (épület, építmény) (Léva [Levice])

Részletek

Az Úri utcában ( a fő városkaput és a fő várkaput összekötő utca) bal oldalán középtájon már a 14. században ott állott a templom, mely Szent Lászlónak volt felszentelve. A...
Bővebben
Besoroláshelyi
Kategóriaépület, építmény
Létezéslétező
Állapot
TelepülésLéva [Levice]
Forrás, adományozóhttp://www.leva.eoldal.hu/cikkek/a-levai-katolikus-egyhaz-tortenete/ *** https://www.kozterkep.hu/~/32764/Szent_Laszlo_Leva_1902.html *** https://hu.levice.sk/tortenelmi-emlekek.phtml?id3=93010
Rövid URL
ID21368
Módosítás dátuma2018. szeptember 28.

Szent Mihály arkangyal templom Osgyánban (épület, építmény) (Osgyán [Ožďany])

Részletek

Osgyán Szent Mihály arkangyal tiszteletére szentelt, római katolikus temploma 1768 és 1774 között épült. 2009-ben röppent fel a hír, hogy Osgyán község római katolikus templomának kriptájában a magyar történelem egyetlen,...
Bővebben
Besoroláshelyi
Kategóriaépület, építmény
Létezéslétező
Állapot
TelepülésOsgyán [Ožďany]
Forrás, adományozóhttps://infostart.hu/tudositoink/2010/10/01/hamis-a-locsei-feher-asszony-legendaja-383049 *** http://muzeumantikvarium.hu/item/-osgyan--kastely,-meszaros-geza-meszaros-uzlete,-kat--templom-
Rövid URL
ID32199
Módosítás dátuma2020. október 12.

Szent Mihály arkangyal templom, Zobordarázs (épület, építmény) (Zobordarázs [Dražovce])

Részletek

Darázs község neve első ízben a Zobor hegyi bencés apátság 1113-ban kelt birtokmegerősítő királyi oklevelében szerepel Drasey alakban. (A Zobor előtagot 1910-ben kapta megkülönböztetésül a Hont megyei, szintén Árpád-kori Darázsitól.)...
Bővebben
Besorolásországos
Kategóriaépület, építmény
Létezéslétező
Állapot
TelepülésZobordarázs [Dražovce]
Forrás, adományozóhttps://mno.hu/migr_1834/zobordarazs_szent_mihaly-temploma-208756
Rövid URL
ID18464
Módosítás dátuma2018. február 5.

Szent Mihály arkangyal tiszteletére felszentelt római katolikus templom (épület, építmény) (Béke [Mierovo])

Részletek

A templom a 13. században épült, tornyát és homlokzatát 2002-ben historizáló stílusban átalakították.
Besoroláshelyi
Kategóriaépület, építmény
Létezéslétező
Állapotjó, karbantartott
TelepülésBéke [Mierovo]
Forrás, adományozó-
Rövid URL
ID9227
Módosítás dátuma2015. szeptember 27.

Szent Mihály híd (épület, építmény) (Pozsony [Bratislava])

Részletek

A torony előtt levő boltiv az egykori vonóhídhoz tartozott. Az ezen való sötét gyalogátjárót régebben tréfásan Csók utcának nevezték. A város felőli részen Szent László lovas képe volt látható, mely...
Bővebben
Besoroláshelyi
Kategóriaépület, építmény
Létezéslétező
Állapot
TelepülésPozsony [Bratislava]
Forrás, adományozóOrtvay Tivadar: POZSONY VÁROS UTCÁI ÉS TEREI, Óváros, Kalligram, Pozsony, 2008, 15. oldal
Rövid URL
ID9634
Módosítás dátuma2015. november 12.

Szent Mihály kápolna (épület, építmény) (Kassa [Košice])

Részletek

A dómtól délre található épület valaha temetőkápolna volt. Alsó része, a mai altemplom a 13. század végén épült, míg felső része 1360-80 között. A 15. század végén, a kassai születésű...
Bővebben
Besorolásországos
Kategóriaépület, építmény
Létezéslétező
Állapot
TelepülésKassa [Košice]
Forrás, adományozóhttp://www.muemlekem.hu/hatareset/Szent-Mihaly-kapolna-Kassa-9
Rövid URL
ID12278
Módosítás dátuma2016. március 30.

Szent Mihály római katolikus templom (épület, építmény) (Pozsonycsákány, Csákány [Čakany])

Részletek

Római katolikus templomát a 17. század végén Szelepcsényi György érsek építette az elpusztult plébániatemplom helyére az új templomot, melyet aztán 1772-ben építenek újjá (ez a dátum látható a templom kapuzata...
Bővebben
Besoroláshelyi
Kategóriaépület, építmény
Létezéslétező
Állapotjó, karbantartott
TelepülésPozsonycsákány, Csákány [Čakany]
Rövid URL
ID5987
Módosítás dátuma2014. november 4.

Szent Mihály Római Katolikus templom (épület, építmény) (Szentmihályfa, Mihályfa [Michal na Ostrove])

Részletek

Az esztergomi főegyházmegye névtára szerint a szentmihályfai plébániai egyház 1050-dik évtől áll fenn, ez azonban okirattal nincs alátámasztva. Hogy régi plébániai egyház, azt ugyan a pázmányi jegyzék, valamint az 1390-diki...
Bővebben
Besorolásországos
Kategóriaépület, építmény
Létezéslétező
Állapotjó, karbantartott
TelepülésSzentmihályfa, Mihályfa [Michal na Ostrove]
Forrás, adományozóhttp://szentmihalyfa.sk/index.html
Rövid URL
ID7190
Módosítás dátuma2015. március 8.

Szent Mihály római katolikus templom (épület, építmény) (Kőhídgyarmat [Kamenný Most])

Részletek

Gyarmat plébániája valószínűleg a 13-14. sz. fordulóján jött létre. Ősiségét mi sem bizonyítja jobban, minthogy az 1332/37-ben kiadott pápai tizedjegyzék már említést tesz a gyarmati plébániáról. Itt a Szent György...
Bővebben
Besoroláshelyi
Kategóriaépület, építmény
Létezéseltűnt
TelepülésKőhídgyarmat [Kamenný Most]
Forrás, adományozóDr. Knauz Nándor: Monumenta Ecclesiae Strigoniensis. Esztergom, 1874. * Némethy Lajos: Egyházi vizsgálat Esztergom vármegyében 1701-ben. Esztergom, 1896. * Villányi Szaniszló: Néhány lap Esztergom város és megye multjából. Esztergom, 1891. * Odborný posudok nedeštruktívneho archeologického výskumu geofyzikálnym meraním. Vypracoval: Doc. RNDr. Ján Tirpák, CSc., Nitra 2017, Univerzita Konštantína Filozofa / Fakulta prírodných vied / Gemologický ústav, Nitra * Szakvélemény geofizikai méréssel készített nem destruktív régészeti kutatásról, Kidolgozta: Doc. RNDr. Ján Tirpák, CSc. Nyitra 2017 Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem / Természettudományi Kar / Gemmológiai Intézet
Rövid URL
ID18447
Módosítás dátuma2018. február 8.

Szent Mihály szobor Keszőcze Mihály emlékére (szobor, emlékmű, emléktábla) (Felsőjányok [Horné Janíky])

Részletek

A sírkertben álló templom bejáratának közelében kétoldalt Szent Vendel és Szent Mihály szobra áll. Mindkettő Rigele Alajos szobrászművész alkotása, és egyazon évben – 1921-ben – állították fel őket. A Szent...
Bővebben
Besoroláshelyi
Kategóriaszobor, emlékmű, emléktábla
Létezéslétező
Állapotjó, karbantartott
TelepülésFelsőjányok [Horné Janíky]
Forrás, adományozó-
Rövid URL
ID12901
Módosítás dátuma2016. április 25.

4043 találatok száma