Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye
2023. február 5.

Palkovich Viktor emléktáblája

Palkovich Viktor emléktáblája

Palkovich Viktor 1850-ben született Esztergomban, 1930-ban Győrben hunyt el. Szülővárosában végezte teológiai tanulmányait. 1873-ban pappá szentelték, s 1886-tól gútai plébános lett. Évtizedeken keresztül a község és Komárom megye gazdaságának és közéletének aktív szervezője volt. Kezdettől fogva tagja volt a község képviselő-testületének, s több mint 40 éves gútai szolgálata alatt nagyon sokat tett Gútáért. Szinte valamennyi társulat, szervezet, szövetség megalapítása és sikeres működése kapcsolatba hozható a nevével.
Még megérkezése évében sikerült meggyőznie a község önkormányzatát egy tűzoltóegylet létrehozásának fontosságáról, s az 1904-ben működését megkezdő gútai gőzmalom is többek között az ő vezényletével indult. Létrehozta a malomipari részvénytársaságot, s több évtizeden át elnökként irányította tevékenységét. Saját részvényeinek bevételéből az oktatást támogatta.
1906-ban a választmányi tagok közreműködésével sikerült létrehoznia a tejszövetkezetet, s még ugyanabban az évben megalakult a római katolikus iparos kör több mint 300 taggal. A kisbirtokosok megsegítésére rövidesen elindította a hitelszövetkezet működését is.
Nemcsak az egyesületek megszervezésében, irányításában volt fáradhatatlan, hanem ő vezette azokat a küldöttségeket is, amelyek felsőbb állami intézményeknél jártak el a község érdekében. Hosszas fáradozás és több tárgyalás után sikerült elintéznie, hogy az országos útalap költségvetéséből a Komárom és Gúta összekötését biztosító egyvágányú vasút kiépítéséhez 100 ezer korona támogatást kapjanak, de a háborús körülmények miatt az ígért összeget már nem biztosították. Az ügy megakadását követően Palkovich Viktor, Gúta község népszerű esperese vezetésével 40 tagú küldöttség tisztelgett Kürthy István főispánnál, hogy ismét a kívánt mederbe terelődjön a gútaiak ügye. A vasút végül megépült, és 1914. november 7-én adták át a forgalomnak.
Palkovich Viktor nagy körültekintéssel és odaadással végezte lelkipásztori feladatait, s tevékenyen részt vett a község iskolaügyének, népművelésének fejlesztésében is. Az ő idejében rohamos fejlődésnek indult az oktatás, növekedett a diákok létszáma. Sajnos az 1899-es nagy tűzvész idején több mint 400 lakóépület mellett a fazsindelyes fiúiskola is leégett. Palkovich esperes-plébános országos gyűjtést indított, s az adományokból az iskola ismét felépült, sőt új tantermekkel, új bútorokkal és segédeszközökkel bővült. 1900-ban iskolai múzeumot alapítottak, amelybe többek között Palkovich Viktor az adriai útjáról hozott kagyló- és csigagyűjteményét adományozta.
Az államfordulat után részt vett a magyar politikai élet megszervezésében. A magyar katolikus papok ellenállásának egyik vezetője lett az új állammal szemben. 1922-25 között az Országos Kereszténydemokrata Párt nemzetgyűlési képviselője volt. Az 1925-ös pártszakadás idején a Lelley-ellenes csoport egyik vezetője.
Palkovich csehszlovák állampolgársága körül 1924-ben kétségek merültek föl, és nevét törölték a választók névjegyzékéből. Az 1925-ös parlamenti választásokon már nem vállalhatott jelöltséget. Az év karácsonya előtt a komáromi járási hivatal arról értesítette, hogy ha 30 napon belül nem szerez külföldi útlevelet, el kell hagynia a köztársaság területét. Az eset nagy felháborodást váltott ki. A magyar képviselők közül többen interpelláltak a kiutasítás ellen a prágai parlamentben. Sikerült megakadályozni a kiutasítást, azonban az állampolgársága körüli problémák nem oldódtak meg.
Amilyen ünnepélyes volt az érkezése (az érsekújvári vasútállomáson díszes gútai bandérium fogadta, a Vág partján pedig a község bírája köszöntötte), olyan megható volt a búcsúztatása is a gútai állomáson. Molitorisz Géza a következőket írja a távozóról: 1927. május 12-én hagyta itt híveit Palkovich Viktor esperes-plébános, az iskolaszék elnöke. Elhagyta 40 évet meghaladó, páratlanul alló munkásságának színterét, Gútát. Fájó szívvel ment nyugalomba Magyarországra, itt hagyva az általa létesített intézményeit, melyeket olyan szeretettel nevelt naggyá, mint a jó atya teszi gyermekeivel. Minden az ő híveinek lelki és anyagi felvirágoztatását célozta. Azért a legnagyobb mértékben megérdemli a gútaiak örök háláját.
Gazdag könyvtárát a komáromi Jókai Egyesületre hagyta, amelynek éveken keresztül társelnöke volt.
Élete utolsó éveit Győrben, kolostor magányában töltötte, itt halt meg 1930. április 24-én. Temetésén nagy tömeg vett részt, többek között jelen voltak szlovákiai magyar katolikus papság vezetői és a politikai pártok képviselői. Az Esztergom-Szentgyörgymező temetőjében, szülei mellett, április 29-én helyezték örök nyugalomra.
A szlovákiai magyarságot és az iskolaügyet még halála után is szolgálta. Végrendelete értelmében alapítványt hozott létre, melynek kamatai egy jelentős részét a komáromi diákmenza fenntartására kellett fordítani. A diákmenza hálából 1930 nyarán, a Palkovich Diákmenza nevet vette fel.
Művei:
1893 Részletes tan- és óratervek a katolikus népiskolákban végzendő hittani anyag feldolgozásához. Esztergom.
1893 Részletes tantervek a népiskolák tantárgyainak feldolgozásához, tekintettel a különböző iskolákra. Esztergom.

Kategóriaszobor, emlékmű, emléktábla
TelepülésGúta [Kolárovo]
Besoroláshelyi
Létezéslétező
Állapotjó, karbantartott
GPS47.918981, 17.993960
Pontos helyszín, címNagyboldogasszony plébániatemplom bejáratának bal oldalán
Készítés időpontja2008. október 12. (az 1. Palkovich Viktor Emléknapon)
Készíttető nevePalkovich Viktor Társulat
LétrehozóDarázs Rozália, akadémiai szobrászt
Készítés céljának ismert okaemlékezetmegőrzés
FeliratPalkovich Viktor / 1851 - 1930 / esperes - plébános, / a "gútai nemzet Széchenyije" / "A keresztény tökéletessége nem abban áll, / hogy hibáink, gyarlóságaink, tökéletlenségeink / ne legyenek, hanem abban, hogy azokat leküzdeni törekedjünk" / Gúta, 1924 Nagyboldogasszony napján / Palkovich Viktor
Gondozását felügyeliPalkovich Viktor Társulat
Forrásinformációkhttp://www.pvtguta.szm.com/ * https://hu.wikipedia.org/wiki/Palkovich_Viktor
Rövid URL
ID18325
Módosítás dátuma2018. január 25.
guta-palkovich-viktor-emlektabla (2)
guta-palkovich-viktor-emlektabla (4)
guta-palkovich-viktor-emlektabla (7)
guta-palkovich-viktor-emlektabla (8)
guta-palkovich-viktor-portre

Hibát talált?

Üzenőfal