Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye, a Felvidéki Magyar Értéktár kezelője
2022. augusztus 10.

Kerényi Ferenc emléktáblája

Kerényi Ferenc emléktáblája

Kerényi Ferenc egyetemi tanulmányait az ELTE BTK magyar–történelem szakán végezte el (1963-1968), középiskolai tanárként dolgozott (1968-1976). majd az ELTE oktatója (1970-1990). Doktorálása után (1972) a A Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa, Művészeti tárának vezetője (1976-1982). Ezt követően a Magyar Színházi Intézet tudományos munkatársa (1982-1983) és igazgatója (1983-1992). 1992-től az MTA Irodalomtudományi Intézetének munkatársa, valamint a Színház- és Filmművészeti Főiskola docense, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság alelnöke. Kutatási területe a XIX. századi irodalom és a XIX-XX. századi drámairodalom és színjátszás története. Ezen belül Petőfi és Madách állt hozzá a legközelebb. “Madách Imre (2006) című könyvének is voltak előzményei: a Madáchot idéző című „…írtam egy költeményt” (1989), a Horváth Károllyal közösen szerkesztett Madách Imre Válogatott művei (2005) meg elsősorban Az ember tragédiája kritikai kiadása (2005).
Madách-kismonográfiája elsőként összegezte a nagyközönség számára a tudományos kutatások félévszázados eredményeit, amelyek Az ember tragédiája szerzője körül folytak. A többéves kutatásnak és felkészültségének köszönhetően egy átfogó, Madách életpályáját és írói munkásságát teljességre törekvő módon készítette el. Tudományos alapossággal, de a népszerűsítés elvét szem előtt tartva, kitért a család történetére, bemutatva a reformkori Pestet és a korabeli Nógrád megye közéletét, Madách jelenlétét az 1843/44. évi pozsonyi országgyűlésen, helyi politikusi működését az 1848/49-es szabadságharcban… Az életút minden fontos állomásáról, eseményéről és irodalmi életműve minden számottevő darabjáról megemlékezett. Madách-könyvében is, mint a Petőfiről szólóban, részletesen foglalkozott… a környezettel: tájjal, rokonokkal, barátokkal, ismerősökkel, ellenfelekkel és az életrajz apró, szinte lényegtelennek látszó, összefüggéseikben mégis jelentőséget nyerő eseményeivel. Így elevenítette meg s hozta az olvasó közelébe könyvének hőseit: életüket, gondolat- és érzelemvilágukat, alkotásaikat.” – méltatja munkásságát Orosz László.
Kerényi kimutatta, hogy Arany János alig javított az eredeti kéziraton.
A régi magyar színpadon (1981) c. műve az 1790-1849 közötti magyar színjátszást műsorrétegek, drámatípusok szerint tekintette át. A vándorszínészettől a Nemzeti Színházig (1987) c. gyűjteményében színházzal, színjátszással kapcsolatos leveleket tette közzé, A magyar színikritika kezdetei (1790–1837) (2000) c. 1778 oldalas, 2634 tételt tartalmazó háromkötetes munkáságának jelentős mérföldköve. Két fontos tanulmányt tett közzé Katona Józsefről. Az egyik új megvilágításba helyezte az 1848 előtti Bánk bán-előadásokat.
Tehát jelentőset alkotott úgy az irodalomtörténet, mint a színháztörténet területén.

Kategóriaszobor, emlékmű, emléktábla
TelepülésAlsósztregova [Dolná Strehová]
Besoroláshelyi
Létezéslétező
Állapotjó, karbantartott
GPS48.249636, 19.491160
Pontos helyszín, címA Madách Imre kastélyban található
Készítés időpontjaismeretlen
Készíttető neveismeretlen
Létrehozóismeretlen
Készítés céljának ismert okaemlékállítás
FeliratLiterárny a divadelný historik / významný bádateľ / životného diela Imre Madácha / KERÉNYI FERENC / 1944 – 2008 / Irodalom- és színháztörténész, / neves Madách-kutató
Gondozását felügyeliismeretlen
ForrásinformációkBalassa Zoltán, Kassa
Rövid URL
ID14685
Módosítás dátuma2016. szeptember 15.
Kerényi Ferenc emléktáblája
Kerényi Ferenc emléktáblája

Hibát talált?

Üzenőfal