Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye
2024. július 16.

Református templom

Református templom

Az élet viharaiban megfogyatkozva, tépve, szaggatva ám napjainkig megszakítás nélkül él a reformáció egyik végvára Kolozsnéma, mely az 1530-as évek elején anyaegyházként jött létre. Kolozsnéma reformációja Bálint pap igehirdetése által már az 1530-as évek elejére tehető. Ő Gönyűn, Enyingi Török Bálint birtokán hirdette Isten Igéjét, általa vertek gyökeret Kolozsnémán a reformáció tanai. A kolozsnémai református templom keletkezésére, eredetére nézve két elmélet áll fenn. A templom török mecset lett volna vagy katolikus kápolna volt. Sokkal valószínűbb azonban, hogy a templom a „Kolosfi családnak kastélyából épen maradt torony“, melynek építési ideje Nagy Lajos korába, az 1375-ik esztendőre esik. A Kolosfi kastély elpusztulása után annak helyén épült fel a templom, mely alatt a Kolosfiak sírboltja ma is meg található. A Kolosfiak sírboltjában egy Kardoss nevű református pap is nyugszik. A kolozsnémai református templomnak ma is fennálló napnyugat felőli félkör alakú része a református egyháznak Kolozsnémán való megalakulása óta református istentiszteleti célt szolgál.
1773-ban Hetényi János prédikátorsága idején gond gyötörte a híveket az egyház épületeinek „elromlása” miatt, melyeknek javíthatósága érdekében sokáig hiába kérvényeztek a hatóságokhoz. Végre 1776. január 30-án a paplak javítására megkapták az engedélyt, de nem engedélyezték a templom kibővítését. A templom csak a vallásszabadság visszaállása utáni időben bővülhetett ki. Hetényi János prédikátorsága idején Talabér Boldizsár katolikus plébános irányítása alatt a megyebeli katolikusok erővel és tekintéllyel meg akarták fosztani a némai reformátusokat harangjuktól. A némai reformátusok a harangláb mellé őröket állítottak éjjel-nappal, ám az erőszak győzött. A harangot elvették. A némai reformátusok Győrbe a vármegyéhez mentek igazságért. A bíróság kényszerítette Talabér Boldizsárt a harang visszaadására. Borza Ferenc 1784-1794 szolgált Kolozsnémán , lelkészsége alatt teljesedett be a kolozsnémaiak régi vágya és törekvése, hogy a templomot megnagyobbíthassák. Szendrey Mihály idejében 1794-ben az előző évben megnagyobbított templomra egy fából való tornyot, s a templom mellé egy kis porticust építettek. Szilassy János 1798-1806 közt szolgált Kolozsnémán. Az egyházközség 1819-ben renoválta templomát, melyre a napnyugati végén egy ablakot is vágatott, hogy világosabb legyen. 1823-ban, mivel a férfiak helye a templomban kevésnek bizonyult, a napnyugati részre karzatot állítottak. Ez által a templom végén vágott ablak világossága most már nem volt elegendő, a templom déli oldalán levő egy ablakot berakatva, helyette két nagyobbat készítettek.
Nt. Kőváry Albert 1837. április 27-től 1886. május 19-ig a kolozsnémai anyaegyházközség utolsó helyben lakó prédikátora volt. Szolgálata idején 1857. szeptember 1-én hatalmas tűzvész pusztította el az egyház összes épületét. Elégett a templom, a paplak , az iskola az, úrasztali edények , s a torony két harangja is. A gyülekezetet lesújtotta, de nem törte össze a csapás. 1858. május 23-ára rendbe hozták a templomot. 1928-1929-ben végzett a kolozsnémai gyülekezet nagyobb renoválási munkát a templomon. Az egyházközség gondnokai ekkor Kiss Kálmán, Domonkos István és Kopócs József voltak, lelkésze Nt. Kúr Géza. 1922-ben az első világháborúba elvitt harangok helyett újakat öntettek, s ekkor tatarozták a templom belsejét is. 1951-52-ben Nt. Mikes László lelkészsége idején került sor a templom következő belső tatarozására. 1976-ban meghalt a gyülekezet addigi beszolgáló lelkésze, Nt. Mikes László. Ettől kezdve mintegy tíz esztendőn át az alábbi lelkészek szolgálták be a gyülekezetet: Nt. Szabó Károly, Nt. Mikula László, Nt. Páll Bertalan. 1986-tól 2000-ig Nt. Göőz Bertalan volt a gyülekezet beszolgáló lelkipásztora. 2000. június 1-i hatállyal a Zsinati Elnökség Csicsóra és Kolozsnémára Nt. Lévai Attila lelkipásztort helyezte ki, aki azóta szolgája be mindmáig református gyülekezetünket. A kolozsnémai leányegyházközség jelenlegi (2015) gondnokai Balázs Kálmán és Süll Ferenc, a presbitérium 8 főből áll. Az egyházközség 2002-2004 között külsőleg teljesen felújította templomát. A közelmúltban lezajlott állagmegóvási munkálatok az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósultak meg.

Kategóriaépület, építmény
TelepülésKolozsnéma [Klížska Nemá]
Besoroláshelyi
Létezéslétező
Állapotjó, karbantartott
GPS47.751778, 17.819117
Pontos helyszín, címKolozsnéma - Klížska Nemá
Készítés időpontja1793
Készíttető nevereformátus gyülekezet
Létrehozóismeretlen
Készítés céljának ismert okaIsten dicsőségére
Gondozását felügyelireformátus egyházközség
Forrásinformációkhttp://www.parokia.hu/lap/csicso-fuss-kolozsnema-reformatus-gyulekezete/cikk/mutat/kolozsnema/
Rövid URL
ID9438
Módosítás dátuma2015. október 13.
Református templom
Református templom
Református templom
Református templom
Református templom
Református templom
Református templom

Hibát talált?

Üzenőfal