Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye
2024. június 13.

Szűz Mária tiszteletére emelt római katolikus templom

Szűz Mária tiszteletére emelt római katolikus templom

A helység neve a Boldogasszonyfalva szó rövidülésével keletkezett. A XVI. századig élt településnév – amint szlovák megfelelője, Matka Bozia és későbbi német változata, Frauendorf is – a falu ősi Nagyboldogasszony-templomára utal. Egy 660 éve, 1343. május 1-jén a pozsonyi káptalan előtt hitelesített záloglevélben szerepel először a „Szűz Mária tiszteletére emelt kőtemplom”. Keletkezése 1276 körülre tehető, amikor a terület birtokosa, egyben a falu kegyura, Tolvaji Jakab plébánia alapítására szánta el magát. Az első templom nyugati oldalának két pilléren nyugvó karzata e mecenatúra máig látható bizonyítéka. A jellegzetesen XIII. századi falusi egyház hosszúkás hajójához kicsiny, félköríves szentély kapcsolódott. A bejárat a déli oldalon nyílt, fölötte három román stílusú tölcsérablak bocsátotta be a fényt. A karzatot tartó oszlopok gondoskodtak a homlokzat fölé magasodó négyszögletes torony alátámasztásáról is. A tornyon látható kettős és hármas ikerablakok az 1200-as évek tipikus formajegyeit viselik magukon.
A téglából és – másodlagosan felhasznált – faragott kőből épült Árpád-kori templomot a következő évszázadban bővítették. A falu 1358-ban az óbudai klarissza apácák tulajdonába került; hamarosan Boldogasszonyfalva lett a ferencesek női rendjének Pozsony megyei birtokközpontja. A templom hajóját az 1360-as években kelet felé meghosszabbították, és a diadalíven túl azonos szélességű, sokszögű szentéllyel zárták le. Az új épületszakaszt az 1400-as években beboltozták. A tekintélyes falvastagság nem tette szükségessé külső támpillérek melléfalazását. Az egyszerű szerkesztésű hálóboltozat faragott gyámköveinek címerpajzs formája a XV. század utolsó évtizedére, Jagelló-házi uralkodóink korára jellemző.
1605-ben Bocskai Pozsony ellen vonuló hada elfoglalta, majd felgyújtotta a fallal kerített, a szenci katolikus polgárok által fegyverrel védelmezett boldogfai plébániatemplomot. A kárt hat év alatt kijavították, de a Bethlen Gábor-féle újabb háború során – 1619 és 1621 között – az épület megint megrongálódott. A közben kálvinista hitre áttért szenciek nem renoválták, az építőanyagának javát elhordták. Restaurálására 1706 után került sor, amikor a katolikusok visszakapták a községet. A munkálatok költségét a pozsonyi Szent Klára-apácarend fedezte.
1963-ig a műemlékes szakma számára is ismeretlen volt a boldogfai templom. Az akkor megkezdett régészeti kutatás során feltárultak a vakolatrétegek alatt lappangó, minden építészeti korszakot átfogó részletek. Előkerült a déli fal román kori kapuzata, félkörtimpanonjában egy különösen szép rajzú, faragott kőkereszttel; majd a falszövetből kirajzolódott egy római kori sírkápolna. A hétszer hét méteres pogány szentély kvádereinek nagy részét felhasználták a XIII. századi templom építéséhez. Egy helyben talált feliratos kőtábla tanúsága szerint az antik építmény Quintus Atilius és családja temetkezési helye volt a II. század közepén.

Q ATILIVS
SP.F.VOT.PRI
MVS.INTER R EX
LEG XV.IDEM.
NEGOTIATOR.AN
LXXX. H S E
Q.ATILIVS COCIA
TUS.ATILIA Q L EAV
STA.PRIVATUS.ET
MARTIALIS.HERED
P
L

Dr. Kolník Titus fordítása szerint:
Quintus Atilius Primus a Voturia törzsbeli Spurius fia a XV. légió tolmácsa, partvédők közt százados, nagykereskedő, 80 éves korában itt helyezték nyugalomra. Quintus Atilius Cogitatus, Atiliával, Quintusz felszabadítottjával élő lelkének tiszteletére.
Ez a lelet azért is különleges, mert a legrébbi írásos leletnek minősül Szlovákiában. A tartalma egyedüli értékű a Szlovákiai történelemre a Krisztus utáni első századra tekintve.
A sírkövet az első század kilencvenes éveiben építették, vagy legkésőbb a Krisztus utáni második század harmincas éveiben. Ezek az adatok onnan ismertek, mert a légiók melyben Q. Atilius szolgált kétszer is állomásoztak Carnut és környékén, tehát a mai Pozsony környékén (a 70-138-as években). Ennek alapján e körül az évek körül élt és halt meg a tulajdonosa.

Kategóriaépület, építmény
TelepülésPozsonyboldogfa, Boldogfa [Boldog]
Besorolásországos
Létezéslétező
Állapotjó, karbantartott
GPS48.237692, 17.429099
Készítés időpontja1276 körül
Készíttető neve Tolvaji Jakab, a falu kegyura
Létrehozóismeretlen
Készítés céljának ismert okaIsten dicséretére
Gondozását felügyelirómai katolikus egyházközség
Forrásinformációkhttp://www.boldog.sk/hu/, Ludwig Emil: Boldogfa két évezredes temploma, http://mno.hu/
Rövid URL
ID7445
Módosítás dátuma2015. április 6.
Szűz Mária tiszteletére emelt római katolikus templom
Szűz Mária tiszteletére emelt római katolikus templom
Szűz Mária tiszteletére emelt római katolikus templom
Szűz Mária tiszteletére emelt római katolikus templom

Hibát talált?

Üzenőfal