Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye
2023. február 1.

Szentháromság plébániatemplom

Szentháromság plébániatemplom

“Mai késő barokk római katolikus templomát 1797-ben emelték a Szentháromság tiszteletére. … A templom-állíttató nagyúrra két márványtábla is emlékeztet Ipolyvarbón. Az egyik a templom főbejárata felett látható, a másikat pedig a szentélyben helyeztette el Szentiványi emlékére az unoka, Szentiványi Sándor 1897-ben, a templom fennállásának 100. évében.
A templom építtető Szentiványi Ferenc a templom alatti kriptában nyugszik.
Az egytornyú, félköríves szentélyű templom észak-déli tájolású. Oltárképe a Szentháromságot ábrázolja, a szokásostól eltérő formában. Az Atya a Szentlélekkel az angyalokkal körülvett halott Jézus felett látható. A szentély mennyezeti freskója az Angyali üdvözletet örökíti meg, amint Gábor angyal megjelenik az imádkozó Szűz Máriának. A freskó sarkait a négy evangelista képe díszíti a szokásos állat- és angyalszimbólumokkal. Az eredeti freskó a keresztséget ábrázolta. a diadalív alatta a jobb oldalon egy Jézus Szíve-szobrot helyeztek el. Jézus karmazsin színű palástban látható, kezén sebekkel, fején glóriával. A jobb oldalon áll Mária Szeplőtelen Szíve-szobor. … A templom szobrai is egyedi alkotások: az egyes szenteket a szokásostól eltérően jelenítik meg. A hajó mellékoltárait a Szeplőtelen Szűzanya és a Mater Dolorosa tiszteletére állították. Az utóbbi piétája is eltér a megszokott ábrázolású hasonló szobroktól: a Fájdalmas Szűz itt palástban és piros ruhában van, balján a szíve felett egy átszúrt tőr. Jézust nem az ölében tartja: jobb karjával a halott feje alatt, a vállánál öleli át, baljával pedig Jézus karját fogja. Az oltár mögötti falon egy fehér lepellel díszített fakereszt, alatta pedig a Szentsír látható – persze csak a nagyhét adott napjain – a halott Jézus szobrával. A hajó nagyméretű freskói az utolsó vacsorát és Mária mennybe felvételét jelenítik meg. A kisebb falfreskók a magyar szentek közül mutatnak be néhányat, például Szent István királyt, Szent Imre herceget, Szent Erzsébetet és Szent Margitot. Ugyancsak a templomhajóban helyezték el Kis Szent Teréz szobrát, de itt található Szent József a Kisjézussal, s kezében liliommal, Assisi Szent Ferenc háromcsomós övvel átkötött szerzetesi ruhában, széttárt kezekkel. Van szobra Szent Antalnak is, aki imakönyvén tartja a Kisjézust, bal kezében pedig liliom van. A gyermek Jézus itt szokatlan ruhában látható: szép sárga zobonyán apró csillagféle alakzatok figyelhetők meg. Nagyon szép az a szobor is, amely Jézust Pilátus előtt örökíti meg. Ugyancsak a templomban található a Lourdes-i barlang, benne a Szűzanyával és Szent Bernadettel. Hajdan szent Antal és Jézus Szíve mellékoltára volt a templomnak. Valószínűleg az utóbbi mellékoltáron állt az a festmény, amely ma a plébánián található. … a templomban megmaradt a legtöbb berendezés. … például a hajó padjai s a fa szószék, a márvány keresztelőkút a faszekrénnyel. … a régi gyóntatószék, a tölgyfa keretbe foglalt stációképek sorozata. De nem szorultak ki innen a körmeneti lobogók sem.”

Kategóriaépület, építmény
TelepülésIpolyvarbó, Varbó [Vrbovka]
Besoroláshelyi
Létezéslétező
Állapotjó, karbantartott
GPS48.087008, 19.406427
Készítés időpontja1797
Készíttető neveSzentiványi Ferencz
Létrehozóismeretlen
Készítés céljának ismert okaIsten dicsőségére
FeliratA templom homlokzatán deák nyelven márványkőre vésett emlék felirat tartalma hazai nyelven következő: A teljes szent Háromság dicsőségére őfelsége Mária Terézia segítségével Szent Iványi Ferencz Királyi táblai protonotárius és királyi tanácsos, Sáros megye főispánja s Magyarország tárnokmestere kegyeletből állította 1797-dik évben. (A templom-állíttató tiszteletére emelt tábla szövege a templom szentélyében.)
Gondozását felügyelikatolikus egyházközség
ForrásinformációkCsáky Károly: Szakrális emlékeink nyomában I., Lilium Aurum, 2008 * Csáky Károly: Ipolyvarbó – Egy szép fekvésű határfalu, KT Kiadó, Komárom * Pathó Marianna, Ipolynyék
Rövid URL
ID12593
Módosítás dátuma2016. április 13.
Szentháromság plébániatemplom
Szentháromság plébániatemplom
Szentháromság plébániatemplom
Szentháromság plébániatemplom
Szentháromság plébániatemplom
Szentháromság plébániatemplom
Szentháromság plébániatemplom
Szentháromság plébániatemplom
Szentháromság plébániatemplom
Szentháromság plébániatemplom
Szentháromság plébániatemplom
Szentháromság plébániatemplom

Hibát talált?

Üzenőfal