Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye
2024. július 14.

Rappensberger Vilmos paptanár sírja

Rappensberger Vilmos paptanár sírja

Rappensberger Vilmos piarista szerzetes, történész, utazó, természetrajz–kémia szakos paptanár munkásságát Honti arcképcsarnok című kötetünkben is méltattuk (Csáky K., 1998. 101. l.), ám halálozási helyét és évszámát nem tüntettük fel. Arról sem írtunk, hogy pályája utolsó szakasza is szülőföldjéhez kötötte őt. A tudós szerzetestanár a szabadságharc évében, 1848. szeptember 14-én Bélabányán született bányászcsaládban. A gimnázium hat osztályát a közeli Selmecbányán végezte, s Nyitrán tett érettségi vizsgát. Ugyanitt 1866-ban belépett a piarista rendbe. Novíciusi éve után teológiát tanult, majd ezt befejezve 1872-ben pappá szentelték. Tanulmányait 1876-tól a pesti egyetemen folytatta, ahol 1879-ben természetrajz–kémia szakos tanári oklevelet szerzett. Tanított a piarista rend gimnáziumaiban: Rózsahegyen, Nyitrán, Szentgyörgyön, Budapesten, Kisszebenben, Trencsénben, Mosonmagyaróváron és Nagybecskereken. Közben több helyen volt rendfőnök, illetve iskolaigazgató is. 1876-tól majdnem minden szabad idejét utazásra fordította. Beutazta Európát, járt Ázsiában és Afrikában is. Utazásairól rendszeresen publikált cikkeket, beszámolókat. Több írása jelent meg a Természettudományi Közlönyben, a Mosonmegyei Lapokban és másutt. A magyaróvári gymnasium története 1739–1894 című munkája Győrben jelent meg 1896-ban. Ugyanott s ugyanakkor adták ki másik munkáját, A magyaróvári gymnasium könyvtára és tanszergyűjteménye címmel. Magyaróváron látott napvilágot 1897-ben újabb könyve, az Utazás az Északi-fokig. Kiadták két másik útikönyvét is: A Brenneren át az Adriához (Győr, 1901), valamint a Négy hét a Pyrenaeifélszigeten (Gyõr, 1905) címűt. Közéleti tevékenysége is jelentős volt, több népszerűsítő és tudományos előadást tartott a különféle egyletekben, egyesületekben. Szerkesztette a Trencsénmegyei Természettudományi Egylet évkönyveit stb. Rappensberger nevét az újabb lexikonok már nem említik, Szinnyei József azonban részletesen ír róla többkötetes összefoglalójában. (Szinnyei J., 1906. XI. 561–562. l.) Szerepel Borovszky monográfiájában is (Borovszky S. szerk., 1906. 270. l.), akárcsak a Selmec és környéke jeles személyiségeit bemutató kiadványban (Herčko, I., 1995. 196. l.), sőt a Szlovák Biográfiai Szótárban is (Mináč, V. főszerk., 1992. 42. l.).
Nyugdíjaséveit Selmecbányán töltötte, ám – mint az a Selmecbányai Kir. Katolikus Főgimnázium értesítőiből is kiderül – itt sem pihent. Az első világháború alatt ugyanis sok tanár bevonult a hadseregbe, s ez bizony gondot okozott az oktatásban. A helyzet hasonló volt Selmecen is, ahol olyan „önzetlen férfiak” mentették meg az iskolát, mint Rappensberger Vilmos nyug. igazgató, dr. Vas Antal nyug. igazgató és dr. Miklóssy Zoltán okl. főgimnáziumi tanár, főlevéltáros. Rappensbergerről egyébként az alábbiakat olvassuk az iskola 1915/16. tanévének Értesítőjében: „Kegyesrendi áldozópap és házi másodfőnök, nyugalmazott házfőnök és gimn. igazgató; a hadiszolgálatban lévő tanerők helyettesítésére önként és díjtalanul vállalkozott rendes tanár; a főgimnáziumi Segélyző-Egyesület alapító-, választmányi- és igazgató-tanácsi tagja, Selmecz- és Bélabánya törvényhatóságának és a róm. kath. elemi iskolaszéknek választott-, a róm. kath. polgári leányiskola gondnokságának kinevezett-, a K. M. Természettudományi Társaság és a Kath. Tanáregyesületnek rendes tagja; tanította a német nyelvet és irodalmat a VIII. osztályban, heti 3 órában. Tanít 43 év óta.” (Dr. Rauchbauer J., 1916. 20–21. l.) A neves tanár 1928. október 14-én hunyt el Selmecbányán. Síremléke a Piari-kapu mögötti Úritemető 505-ös parcellájában található.

Kategóriatemetők, sírkövek, sírhelyek
TelepülésSelmecbánya [Banská Štiavnica]
Besoroláshelyi
Létezéslétező
Állapotfelújításra szorul
GPS48.454895, 18.891930
Pontos helyszín, címFelső evangélikus temető - Úritemető
Készítés időpontja1930 körül
Készíttető neveRappensberger család
Létrehozóismeretlen
Készítés céljának ismert okakegyeletadás
FeliratItt nyugszik / Rappensberger / Vilmos / kegyes tanítórendi áldozópa, / főrendi kormánytanácsos, / érdemesült házfőnök, / nyug. gimnaziumi igazgató. / szül. 1848. szep. 14. / megh. 1928. okt. 14. / Nyugodjék békében!
Gondozását felügyeliismeretlen
ForrásinformációkCsáky Károly: HÍRES SELMECBÁNYAI TANÁROK, Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2003, 141. oldal
Rövid URL
ID25199
Módosítás dátuma2019. június 16.
selmecbanya-rappensberger-vilmos-sirja (2)
selmecbanya-rappensberger-vilmos-sirja (3)
selmecbanya-rappensberger-vilmos-sirja (4)
selmecbanya-rappensberger-vilmos-sirja (6)
selmecbanya-rappensberger-vilmos-sirja (8)

Hibát talált?

Üzenőfal