Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye, a Felvidéki Magyar Értéktár kezelője
2021. március 4.

Kubinyi Zsigmond családi síremléke

Kubinyi Zsigmond családi síremléke

Kubinyi Zsigmond (Nyitra-Szegh,1821. december 2. – Néver, 1880. szeptember 2.) ügyvéd, Nyitra vármegye tiszti főügyésze, alispánja, budapesti királyi táblai bíró.
Kubínyi András és Tarnóczy Rozália második fiaként született. Fivérénél, Eleknél (Német-Bólyon esperes-plébános) csak másfél évvel volt fiatalabb. Többi testvére: Sándor (nyitrai polgármester), Mária, Lujza, Róza. Neje: egyik rokona, Névery Klára (néveri Névery Elek és Tarnóczy Mária lánya) 1891. március 4-én, 69 évesen halt meg. Néveren keltek egybe 1842. május 7-én. Gyermekei: Géza, Coelestina, Ida, Zsigmond, Aranka, Jenő, Mária, Kálmán, Imre és Vilmos.
Középiskolai tanfolyamot Németprónán, Privigyén, Esztergomban és Pécsett végezte. 1840-ben, miután megszerezte ügyvédi oklevelét, gyakorlóügyvédként Nyitrán telepedett le. 1848-ban Nyitra vármegye tiszti főügyészének választják. A szabadságharcban „azon mérsékeltebb párt híve volt, melynek élén Széchényi állott. Ehhez képest, daczára lelkes hazafiságának, minden túlzástól tartózkodott s politikai meggyőződését akkor sem változtatta meg, midőn a nemzet elnyomására bevonult orosz hadak nyitrai házát mindenestül felprédálták.” 1850-ben a német kormány ügyvédi oklevelétől is megfosztotta, mert voltak, akik azzal vádolták, hogy a szabadságharc alatt a vád alá helyezett fegyverfogható egyéneket a honvédséghez soroztatta be büntetésképpen. 1867-ben, a kiegyezés után Nyitra vármegye első alispánja lett. Ekkor a Deák-párt rendíthetetlen híve volt. Neki köszönhető, hogy ebben az időben a megye 13 kerülete közül 12 deák-párti képviselőt küldött az országgyűlésre. 1870-ben királyi táblai bíróvá nevezték ki a budapesti kir. táblához.
Géza fiát 1880. áprilisában elveszítette, temetésére Néverre utazott, ahol tüdőgyulladást kapott. Ennek következtében 1880. szeptember 2-án meghalt. A néveri családi sírboltban nyugszik.

Kategóriatemetők, sírkövek, sírhelyek
TelepülésNéver [Neverice]
Besoroláshelyi
Létezéslétező
Állapot
GPS48.368660, 18.270356
Pontos helyszín, címa templom hátsó fala mellett - Barslédeci utca 273.- Ladická 273.
Készítés időpontja1890 körül
Készíttető neveKubinyi család
Létrehozóismeretlen
Készítés céljának ismert okakegyeleti
FeliratE sírboltban nyugosszák / örök álmukat / néveri / Névery Elek / 1780 - 1887. / felső-kubini s nagy - olaszi / Kubinyi Zsigm. / kir. táblabiró. / 1821 † 1880. szept. 2. / ennek neje / Névery Klára / 1822 jan. 1. † 1891 márc. 7. / ezek gyermekei / Mariska † élete 6. havában. / Mariska † 1. évében. / Oszkár 1864 † 1872. / Coeleszta / férjezett / Névery Antalné / 1845 † 1886 aug, 23. / Vincze Gyuláné / Kubinyi Mária / szül. 1856. aug. 15. † 1926. máj. 4. / Kubinyi Jenő / szül. 1853. márc. 18. † 1912. jan. 13. / Áldás és béke / lengjen hamvaik felett! / Emléküket őrzik a hálás utódok.
Gondozását felügyeliismeretlen
Forrásinformációkhttps://hu.wikipedia.org/wiki/Kubinyi_Zsigmond
Rövid URL
ID18629
Módosítás dátuma2018. február 8.
never-kubinyi-zsigmond-siremleke (1)
never-kubinyi-zsigmond-siremleke (3)
never-kubinyi-zsigmond-siremleke (7)
never-kubinyi-zsigmond-siremleke (8)
never-kubinyi-zsigmond-siremleke (9)
never-kubinyi-zsigmond-siremleke (10)

Hibát talált?

Üzenőfal