Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye, a Felvidéki Magyar Értéktár kezelője
2020. november 24.

Az sajógömöri egyház jótevőinek emléktáblái

Az sajógömöri egyház jótevőinek emléktáblái

A három emléktábla:
– L Koncz Mártonnak, áldott emlékű jótevőjének, örök hálája jeléül a sajó gömöri ev. egyház, 1936-ban
Egyházunk és iskolánk jótevői: Szent-Iványi Miklós és József 100 000 forint polgári iskolára; Mikola György templomépítő lelkész és orvos; Bogár Lajos tanító, a község kultúrájának megalapozója
– Egyházunk jótevői: A nagyharangot, 24 ezer korona értékben, melyet a II. világháborúban hadicélokra elvittek, id. Deákpál Márton, a középső harangot Cs. Csala András 14 ezer korona értékben, a kis harangot Adorján Péter 3000 korona értékben ajándékozta az egyháznak.
Szent-Ivány Miklós mecénásként a saját vagyonából alapította meg 1884-ben Sajógömörön a messze földön híres evangélikus fiúiskolát.
Mikola György, ág. ev. lelkész és alesperes volt Sajó-Gömörben, hol működésének 55. évében 1900-ban meghalt 84 éves korában.
Munkája: Gyászbeszéd, melyet Máday Károly tiszai ág. hitv. ev. superintendens úr felett az egyházkerületi gyűlés által Rozsnyón 1871. máj. 31. tartott emlékünnepélyen az ev. szentegyházban elmondott. Rozsnyó, 1871.
Bogár Lajos emlékezete:
A népnevelés egy kiváló bajnokának, a magyar kultúra egy fáradhatatlan harcosának a ravatala körül gyülekezett febr. 26-án Sajógömör község apraja-nagyja, a sajógömöri ev. egyház közönsége, barátok, kartársak szomorú serege.
Egyházának, községének egy félszázadon át hű tanítója volt, aki 73 éves korában, négy évi nyugdíjaztatás után, rövid, de kínos szenvedés után elhunyt.
Hálátlanok lennénk, ha nyomtalanul elsuhannánk emléke felett e lapban, mely a magyar népnevelés és kultúra szolgálatában állva, mindig elismeréssel adózik a nemzet napszámosainak.
Pestalozzi a nagy nevelő sírjára a hálás utókor e szavakat írta: „Ember, keresztyén, polgár, másoknak minden, magadnak semmi, tisztesség nevének.” E szavak fényét láttam ragyogni Bogár Lajos koporsóján is.
Ember volt telve szívjósággal, rajta beigazolódott a költő szavainak igazsága, hogy; „ki a virágot szereti, rossz ember nem lehet.” Ember volt, aki társában is fölismerte az embert és megbecsülte azt. Ember volt, küzdő, munkálkodó ember, akit az élet, a nagy tanítómester nevelt, önfeláldozó ember volt s épen ezért „nagy” a szürke porban.
Keresztyén volt, aki életelvévé tette e szavakat: „imádkozzál és dolgozzál.” A munkakör, amelyre Isten elhívta, a legszebb és legtövisesebb. Lelke pazar kincsét fejedelmi bőkezűséggel szórta szét a világnak s ő maga koldus maradt. És hogy mégis milyen odaadássa! és lelkesedéssel végezte a nevelés munkáját, annak bizonysága, az a 3 nemzedék, melyet ö nevelt. Egyháza és községe saját halottjának tekintette s a templomban ravataloztatta fel holttestét.
Sírjánál a polg. iskola nevében: Bencze Sámuel polg. iskolai igazgatóba község nevében: Németh Pál biró, a magyar tanító egyesület nevében: Lengyel tomoljai ig. tanító, egyháza nevében: Márton János másodfelügyelő mondottak búcsúszavakat.
„Nem halt meg az, ki milliókra költi
Élte dús kincsét, ámbár napja múl,
Hanem levetvén, ami benne földi.
Ez éltető eszmévé finómul.”
Egyed Aladár, ev. lelkész.
Sajógömör, 1922. febr. hó.

Kategóriaszobor, emlékmű, emléktábla
TelepülésSajógömör, Gömör [Gemer]
Besoroláshelyi
Létezéslétező
Állapot
GPS48.449426, 20.316008
Pontos helyszín, címaz evangélikus templomban
Készítés időpontja1936
Készíttető nevesajógömöri ev. egyház
Létrehozóismeretlen
FeliratÁldott emlékű jótevőjének / L Koncz Mártonnak / Örök hálája jeléül a sajó gömöri ev. egyház / 1936 // Egyházunk és iskolánk jótevői: / Szent-Iványi Miklós és József / 100 000 forint polgári iskolára / Mikola György / templomépítő lelkész és orvos. / Bogár Lajos tanító. / a község kultúrájának megalapozója // Egyházunk jótevői: / id. Deákpál Márton / nagyharang: 24 000 kor. / cs Csala András / középső harang: 14 000 kor. / Adorján Péter / kis harang: 3 000 kor.
Gondozását felügyelisajógömöri ev. egyház
Forrásinformációkhttps://ujszo.com/regio/osi-csalad-szep-kastelya-sajogomoron *** https://www.arcanum.hu/en/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-irok-elete-es-munkai-szinnyei-jozsef-7891B/m-96B16/mikola-gyorgy-99F88/ *** https://content.slovakiana.sk/fileserver/public/doid=doid-urql/content/pdf/C9701533-A289-42F2-859E-1CB1142145A4_P.pdf *** http://epa.oszk.hu/03400/03405/00163/pdf/EPA03405_gomor_1895_25.pdf (Gömör, Társadalmi, közgazdasági és vegyes tartalmú hetilap. A Gömörmegyei Gazdasági Egyesület hivatalos közlönye)
Rövid URL
ID31206
Módosítás dátuma2020. augusztus 13.
sajogomor-templom-jotevok-emlektablak (2)
sajogomor-templom-jotevok-emlektablak (3)
sajogomor-templom-jotevok-emlektablak (4)

Hibát talált?

Üzenőfal