Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye
2023. szeptember 22.

A sámoti Szent Margit templom

A sámoti Szent Margit templom

Somorja város külterületén fekszik ma Sámot település, mely egykor pozsonyi várjobbágyok lakhelyeként önálló faluként szerepelt az iratokban (1238). Ma pár százas lélekszámú alvó település, melynek határában áll az Árpád-kori Szent Margit-templom.
A legkorábbi fennmaradt hivatalos dokumentumok, melyek tanúságot tesznek létezéséről, 1260 körüli évek környékére helyezik e román stílusú templom megszületését. Alátámasztja ezt az 1978-as régészeti ásatás által részben feltárt középkori temető és település maradványa is, melyet a szakemberek 12.-16. századok környékére datálnak.

A 19. század jeles polihisztora, Ipolyi Arnold Csallóköz műemlékei c. munkájában leírja a templom korabeli állapotát, kinézetét.
„Alacsonyabb szentélye félkörű záródású és sajátlag oltárhelye, mely a magasabb hajóhoz csatlakozik teljesen a román idomú oltárhelyre, vagyis apsisra figyelmeztet. Ámbár máskép a sokszor javított, újított és részben már elhagyott egyházon a román idom szinte nem hagyta fönn egyéb határozottabb nyomát, kivéve mégis talán félkörívvel záródó egy-két keskeny és tetemes kajácsosságú ablakát, mint ez a román idomnak szinte egyik szokott sajátsága. Egyike ezen kajácsos, kívülről és belülről közepe felé szűkűlő ablakoknak például oly keskeny, hogy belső világában csak 4´´ mér. A szentélyt azonban és hajót jelenleg szinte lapos tetőzet födi, s az utóbbiban is épen csak ezen keskeny, kajácsos és tagozott kőfaragványú kerettel vagy béllettel ellátott ablakok mutatnak régiségére. Egy régibb durván faragott kőmedencze, jelenleg szenteltvíztartó, lehetett talán egykor az egyház keresztelője. A jelentéktelen újabb, körülbelül múlt századi oltárnak homlokzatára alkalmazott emléklapon a következő monogram felirat áll: Honori S. Margatir. Eterb. S. r. n. s. R. Rs. ss.”
Leírása szerint már e korban is hanyatlásnak indult a kis ám évente egyszer – a templom búcsúja alkalmával ájtatos célokra, szentmise bemutatására is sor került az épület falain belül. A 20. század és annak háborgó, viharos évtizedei azonban könyörtelenül lesújtottak a kápolnára: berendezését széthordták, amúgy is szegényes szakrális funkciói teljes egészében megszűntek: 1950 és 1980 között gabonatárolásra használták. A rendszerváltozás utáni évtizedektől kezdve a mai napig – az eleinte lelkes ötletek és kezdeményezések ellenére, terei üresen konganak.
Maga a belső tér hasonlatos az egyéb Csallóközben megtalálható, Árpád-kori kápolnák felépítéséhez, tereihez: „ A síkmennyezetes hajóhoz félköríves diadalívvel kapcsolódó, dongaboltozattal, a végén negyedgömb-kupolával fedett félköríves alaprajzú szentély, e korszakra jellemző alaprajzi típus. A szentélyhez északról – ugyancsak dongaboltozattal fedett – sekrestye csatlakozik. A templom részben átalakított, de félköríves záródású ablakai ugyancsak őrzik a középkori hangulatot. Nyugati oromfala fölött – talán a 19. században konstruált – kisméretű, fából készült harangtorony emelkedik ki a tetőzetből”.
Egyedülálló azonban nagyrészt érintetlen tereiben: a szentély és a sekrestye sem került átalakításra az idők során, eredeti állapotban közvetítik a középkor építészeti hagyatékát. A falakról a vakolatot levertél, csupán nyomokban maradt meg a töredékes középkori festés, melyet a mészréteg konzervált. Jól láthatók azonban a felszentelési keresztek ábrái, s a szentély feletti dongaboltozat ívein pedig kék színű festés nyomai fedezhetőek fel.
A tetőszerkezet beszakadt, ami a pusztulást felgyorsítja. Rengeteg helyen a falban karcolások, lyukak éktelenkednek.

A templom ma már ismét a somorjai plébánia tulajdonában áll, ám a különböző törekvések ellenére, melyek sorban meghiúsultak (kiállítótér berendezése, közösségi ház létrehozása-kápolna újraszentelése), máig az enyészet uralkodik benne.

Kategóriaépület, építmény
TelepülésSomorja [Šamorín]
Besoroláshelyi
Létezéslétező
Állapotfelújításra szorul
GPS48.033600, 17.350036
Készítés időpontja1260 körül
Készíttető neveismeretlen
Létrehozóismeretlen
Forrásinformációksomorja.sk
Rövid URL
ID6092
Módosítás dátuma2014. november 5.
A sámoti Szent Margit templom

Hibát talált?

Üzenőfal